Žvejo iššūkis Betsafe Fisherman Challenge 2019

Knygų lentyna: Ištrauka iš knygos „The Poker Mindset“

Knygų lentyna: Ištrauka iš knygos „The Poker Mindset“ 0001

Šiandien mes jums pateiksime įdomią ir labai svarbią ištrauką iš Iano Tayloro ir Matthew Hilgerio knygos „The Poker Mindset: Essential Attitudes for Poker Success.“ Tikimės, kad šis straipsnis padės patobulinti jūsų žaidimą.

Koncentruokitės į teisingų sprendimų priėmimą, o ne į pinigų laimėjimą

Žaidžiant pokerį ilgam laikotarpiui galima koncentruotis į vienintelį ir svarbiausią dalyką pokeryje: teisingų sprendimų priėmimą. Kiekvienoje jūsų žaidžiamoje rankoje jūs turite priimti tam tikrus sprendimus. Limito Holdeme jūs turite nuspręsti, kada kortas numesti, kada atsakyti į statymą, o kada kelti. Kituose žaidimuose yra ir kitokių sprendimų. Banko limito ir beribiuose žaidimuose jūs tai pat turite nuspręsti, kiek statyti ar kelti, o penkių kortų pokeryje reikia nuspręsti, kurias kortas norite pakeisti.

Žinoma, sunku pasakyti, kas yra „teisingas“ sprendimas. Davidas Sklanskis savo puikioje knygoje „The Theory of Poker“ pateikia „Fundamentalią Pokerio Teoremą“ ir ji skamba šitaip:

„Kiekvieną kartą, kai jūs savo ranką sužaidžiate kitaip, negu būtumėte sužaidę, jei būtumėte žinoję priešininkų kortas, jie išlošia; ir kiekvieną kartą, kai jūs savo ranką sužaidžiate taip pat, kaip ir būtumėte sužaidę, jei būtumėte žinoję priešininkų kortas, jie pralošia. Ir atvirkščiai, kiekvieną kartą, kai jūsų priešininkai savo rankas sužaidžia kitaip, negu būtų sužaidę, jei būtų žinoję varžovų kortas, jūs išlošiate; ir kiekvieną kartą, kai jie savo ranką sužaidžia taip pat, kaip ir būtų sužaidę, jei būtų žinoję varžovų kortas, jūs pralošiate.“

Ši teorema puikiai paaiškina, kaip pinigai yra laimimi ir pralaimimi pokeryje, bet ji neturėtų būti naudojama vertinant sprendimų teisingumą ar klaidingumą. Problema yra tame, kad Sklanskio teorema preziumuoja, kad jūs turite visą informaciją apie varžovų rankas. Deja, realybėje taip nebūna, nes priešininkų rankos yra paslėptos. Iš tiesų, jei mes turėtume visą informaciją, tokio žaidimo kaip pokeris nebūtų.

Kai mes šioje knygoje minime „teisingą veiksmą“, mes turime omenyje geriausią veiksmą, kurį jūs galėjote atlikti turėdami jums prieinamą informaciją. Mūsų apibrėžimas yra labiau praktinis, nei teorinis. Kad pavaizduotume šį skirtumą, pateiksime vienos rankos pavyzdį.

Jūs žaidžiate limito Holdemą ir rankoje turite {A-Clubs}{Q-Clubs}. Sukaupiamas didžiulis bankas ir riveryje jūs liekate su vienu varžovu. Bendrosios kortos {A-Diamonds}{J-Clubs}{9-Diamonds}{8-Clubs}{7-Clubs}.

Jūsų varžovas stato. Ką jūs darote? Jūs turite aukščiausią spalvą, o jūsų varžovas gali turėti daugybę rankų silpnesnių už jūsų ranką – tris vienodas, eilę, silpnesnę spalvą ar netgi dvi poras. Akivaizdus ėjimas dabar būtų kelti statymus ir prieš daugumą varžovų su jums prieinama informacija tai būtų teisingas sprendimas.

O jeigu jūsų varžovas turi {10-Clubs}{9-Clubs}? Jūs esate silpnesnis prieš jo eilę ir spalvą ir teisingas teorinis sprendimas pagal Sklanskio teoremą būtų savo ranką numesti.Tačiau jūs neturite jokios galimybės žinoti, kad jūsų varžovas turi eilę ir spalvą, todėl kėlimas yra laikomas teisingu sprendimu, o rankos numetimas būtų didžiulė klaida. Jūs tikrai atsakytumėte į varžovo statymą, net jei nebūtumėte matę jo statant riveryje be geriausios įmanomos kombinacijos.

Taigi kodėl mes kreipiame didesnį dėmesį į teisingų sprendimų priėmimą, o ne į pinigų laimėjimą? Ar gi ne pinigų laimėjimas yra pokerio tikslas? Problema yra sėkmės faktoriaus dominavime trumpame laikotarpyje. Nėra jokio būdo užtikrinti, kad trumpu laikotarpiu mes uždirbsime pinigų. Pokeryje yra tiesiog per daug nežinomųjų ir kintamųjų. Geras žaidėjas gali būti tikras, kad turės pelno per ilgą laikotarpį, bet jis tai gali pasiekti tik priimdamas teisingus sprendimus prie pokerio stalo. Kartais atlikę teisingą sprendimą galime pralaimėti, bet nuolat darydami teisingus sprendimus, mes užsitikriname pelną ilgame laikotarpyje. Koncentruotis į ką nors kitą yra pragaištinga.

Tarkime, jūs žaidžiate beribį Holdemą ir gaunate {A-}{10-} vėlyvoje pozicijoje. Solidus žaidėjas ankstyvoje pozicijoje pakelia standartinę sumą ir visi iki jūsų nusimeta. Jūs suprantate, kad jūsų ranka yra silpna, blogai žaidžia prieš ankstyvų pozicijų kėlimus ir jūs teisingai nusimetate. Žaidėjas BB pozicijoje atsako ir flopas krenta {A-}{10-}{9-}. Dvi nereikšmingos kortos iškrenta turne ir riveryje ir BB pozicijoje sėdintis žaidėjas su {10-}{9-} laimi didžiulį banką prieš žaidėjo kėlusio prieš flopą {A-}{K-}. Jei nebūtumėte nusimetę prieš flopą, būtumėte laimėję labai didelį banką.

Tokia ranka nuliūdina kai kuriuos žaidėjus, nes jie į šią ranką žiūri izoliuotai, o ne kaip į mažą incidentą visoje pokerio karjeroje. Nors šioje rankoje nusimetimas nebuvo pelningas, tačiau sprendimas nusimesti buvo teisingas (pagal mūsų ir pagal Sklanskio apibrėžimą) ir ilgame laikotarpyje sutaupys pinigų. Matematiniai skaičiavimai rodo, kad prieš {A-}{K-} ir {10-}{9-} jūsų {A-}{10-} po riverio laimės tik 15% kartų. Jūsų išsimetimas iš tikrųjų jums uždirbo pinigų, nes jūs negalite tikėtis per tuos 15% kartų laimėti daugiau nei praloštumėte per likusius 85% kartų.

Tas pats principas tinka visiems pokerio sprendimams. Jei jūs priimate teisingą sprendimą, galutinis rankos rezultatas yra nesvarbus. Žinoma, bus atvejų, kai jūs pralaimėsite priėmę teisingą sprendimą, o kiti žaidėjai laimės atlikę neteisingus veiksmus, tačiau jūs galite paguosti save žinojimu, kad šie žaidėjai per ilgą laiką praloš savo pinigus, o jūs, jei ir toliau priimsite teisingus sprendimus, būsite geriausioje pozicijoje juos laimėti. Nesijaudinkite dėl pinigų laimėjimo. Jaudinkitės dėl teisingų sprendimų priėmimo ir leiskite pinigams patiems savimi pasirūpinti.

Ką galvojate?

Daugiau straipsnių

Kitos istorijos