"SuperStar ShowDown": po antrosios Haxtono ir Blomo kovos, rezultatas vis dar švedo naudai

Viktoras Blomas prieš Isaacą Haxtoną

Isaacas "philivey2694" Haxtonas vėl metė baltą pirštinę švedui, PokerStars Pro komandos nariui, Viktorui "Isildur1" Blomui. Jau pirmoje valandoje švedas perėmė nemažą persvarą ir po jos pirmavo per $127,000. Nors amerikietis bandė atsigauti, tačiau Viktoras Blomas rodė savo geriausią žaidimą ir triuškino Isaacą kaip mažą vaiką. Ketvirtosios valandos pradžioje Haxtono "$1,000,000 Iššūkyje" pokerio kapitalas iš $500,000 buvo ištirpęs net iki $118,000, tačiau kovos pabaigoje atsigriebė ir kovą baigė kiek mažesniu skirtumu. Šią kovą laimėjo švedas ir po antrosios dvikovos, rezultatas - $281,365 Blomo naudai.

Pirmoji valanda: Blomas išsiveržia į priekį

Dvikovos pradžioje Haxtonas žaidė geriausią savo žaidimą išlaikydamas greitą tempą ir mažus bankus, tačiau Blomas aiškiai turėjo kitokią strategiją. Jau trečioje dvikovos rankoje susiformavo $57,600 dydžio bankas, kuriame Blomas blefavo po flopo su niekuo, turne pagavo trečią pagal aukštumą porą, kuri virto eile po riverio. Praėjus dar pusei valandos oponentai dar sykį susigrūmė rizikuodami visais žetonais. Blomas laikydamas {a-Diamonds}{k-Hearts} pagavo dvi poras ant flopo {a-Clubs}{k-Spades}{2-Hearts}, o Haxtonas laikė tik vieną porą su {a-Hearts}{10-Clubs}. Isaacas praleido, o po to atsakė į $2,000 statymą ir į $5,600 statymą, kai turne pasirodė {4-Hearts}. Riveris atnešė negailestingą kortą amerikiečiui – {10-Diamonds}. Haxtonas trečiąsyk praleido ir atsakė į Blomo visų žetonų sustūmimą. Po tokios partijos buvo suformuotas $80,800 dydžio bankas, kuris atiteko švedui, o jo persvarą prieš amerikietį išaugo iki $299,786.

Po nesėkmingo „apšilimo“, Haxtonas sėkmingai išblefavo Blomą ir pasiėmė $41,000 dydžio banką. Po kiek laiko Blomas laikydamas {3-Clubs}{6-Clubs} praleido ir permušė Haxtono statymą iki $4,768, kai ant stalo gulėjo {j-Hearts}{7-Hearts}{4-Hearts}{6-Diamonds}, tačiau amerikietis niekur nesitraukė ir atsakė su {6-Hearts}{7-Clubs}. Riveryje pasirodė {k-Hearts}, bet Blomas toliau tęsė savo agresiją ir paleido $15,000 kulką, tačiau amerikietis neišsigando ir laimėjo banką su savo spalva. Po šio banko persvara sumažėjo iki $259,728, tačiau Blomas greitai padidino persvarą su kaupu tuomet, kuomet Haxtonas sumokėjo už pirkimą, kurio nepagavo:

Besibaigiant pirmajai valandai, Blomas turėjo $331,294 persvarą po 2,313 rankų. Po jų Haxtonui liko mažiau nei viena įpirka prie kiekvieno stalo (šių profesionalų dvikova vyko per keturis stalus).

Antroji valanda: Haxtonas sumažina persvarą

Fortūna nusprendė pasigailėti amerikiečio ir padėjo jam laimėti monetos metimą, kuris Haxtonui atnešė net $80,400 po rankos, kurioje jis laikė {j-Spades}{j-Diamonds} ir susigrūmė su švedo laikomais {a-Spades}{k-Diamonds}. Po kurio laiko Haxtonas savo žetonų kiekį pasikėlė per $100,000. Žaidėjai susistūmė visus žetonus kai ant stalo gulėjo {8-Diamonds}{3-Hearts}{10-Hearts}{k-Hearts}. Švedas atvertė {k-Clubs}{10-Spades}, o amerikietis – {q-Hearts}{7-Hearts}. Riveris ({9-Clubs}) švedui nepadėjo ir $81,600 bankas nukeliavo į Haxtono pusę. Taip žaidėjai grįžo ten, kur pradėjo dieną — $199,608 švedo naudai.

Haxtonas perjungė pavarą ir grįžo prie savo plano – žaisti mažų bankų dvikovas. Jis jų laimėjo labai daug, o per dvidešimties minučių sugebėjo laimėti ir kelis didesnius bankus. Kiek vėliau žaidėjai sužaidė iki pat riverio, kai ant stalo gulėjo {4-Diamonds}{5-Spades}{7-Clubs}{4-Hearts}{k-Clubs}. Blomas atsakė į $34,200 dydžio statymą, bet jo {k-Spades}{j-Spades} buvo negana, nes Haxtonas atvertė {a-Clubs}{k-Hearts} ir laimėjo $86,400 dydžio banką. Po kelių partijų Haxtonas vėl laimėjo didoką banką - šįsyk $70,800. Flope atsivertė {k-Hearts}{q-Spades}{8-Diamonds} ir Blomas laikydamas {q-Clubs}{8-Clubs} praleido. Haxtonas atliko $928 statymą. Švedas to ir laukė ir atliko permušimą iki $3,200. Haxtonas prieš save laikydamas {k-Spades}{7-Clubs} nusprendė atsakyti. Turne pasirodė veiksmo korta – {7-Hearts}. Blomas pastatė $6,400, bet Haxtonas nenorėdamas išsiduoti tik atsakė. Riveris atnešė {6-Clubs} ir po jo Blomas šovė $25,000. Amerikietis atsakė ir laimėjo šį banką su aukštesnėmis dvejomis poromis.

Po 372 rankų Haxtonas sėkmingai sumažino Blomo persvarą nuo $331,000 iki $116,850. Tačiau netrukus Blomas prie savo žetonų kiekio prisilipdo dar $30,000, nors iš kart po to Haxtonas laimi $148,200 banką ir švedo persvarą mažina iki $85,000:

Trečioji valanda: Haxtonas su Blomu išsilygina

Prabėgus vos penkioms minutėms, Blomas vėl sugrįžo į pergalės kelią. Haxtonas prieš flopą atliko pakartotinį permušimą ir Blomas atsakė. Flope atsivertė {k-Diamonds}{q-Hearts}{8-Diamonds}. Haxtonas atliko tęstinį statymą iki $4,800, o Blomas permušė jį iki $11,600. Haxtonas kortų neišmetė ir tęsė kovą toliau. Turne pasirodė {j-Clubs} ir abu žaidėjai praleido. Riveryje atsivertus {2-Hearts} Haxtonas sustūmė savo visus žetonus ($34,000). Blomas įtarė apgaulę ir nutarė atsakyti laikydamas karalių. Haxtonas iš tiesų nieko neturėjo. Jis atvertė tik nebaigtą pirkimą – {5-Diamonds}{9-Diamonds}. Vėliau Haxtonas pralaimėjo $99,616 dydžio banką ir jam liko vos $15,000, kuriuos jis sustūmė su {a-Diamonds}{9-Spades}. Blomas išsyk atsakė ir parodė {q-Clubs}{q-Diamonds}. Tūzas nepasirodė ir Haxtonui nebeliko žetonų. Po kiek laiko abiems žaidėjams žetonai buvo vėl atstatyti ir žaidimą prie antrojo stalo pradėjo vėl turėdami po $40,000.

Tuomet Haxtonas laimėjo vidutinio dydžio banką. Ant stalo gulėjo {9-Diamonds}{8-Clubs}{2-Clubs}. Haxtonas laikydamas {q-Clubs}{j-Clubs} praleido ir permušė Blomo $2,000 dydžio statymą iki $6,800. Blomas niekur nesitraukė ir turėdamas viršporę ({10-Diamonds}{10-Hearts}) pakartotinai permušė amerikiečio statymą iki $13,600. Haxtonas nusprendė sustumti savo visus žetonus į „ringo“ vidurį ir Blomas atsakė savo visais $40,274 žetonais. Turne pasirodė {a-Diamonds}, o riveryje atsivertė {10-Clubs} ir suformavo amerikiečiui spalvą. Taigi, $110,148 bankas atiteko Haxtonui.

Blomo persvara sumažėjo iki $72,882 po šios, 2,926 rankos. Na, o po 3,000-osios partijos Haxtonas šią persvarą dar sumažino iki $39,856. Haxtonas visiškai priartėjo prie lygybės po to, kai sužaidė partijoje, kurioje dar laimėjo $31,000 banką. Tačiau po to Haxtonas ne laiku prisiblefavo visas tris gatves, kai ant flopo Blomas pagavo tripsus, o turne jis gavo pilną namą:

Po kelių minučių abu oponentai sustūmė savo žetonus į vidurį dar prieš flopą. Viktoras parodė {k-Spades}{k-Hearts}, o Isaacas atvertė {10-Hearts}{10-Clubs} ir jie suformavo $81,600 dydžio banką. Po šios partijos Blomas vėl perėmė persvarą, kuri siekė $95,120.

Ketvirtoji valanda: Kulminacija

Sulaikyti Viktorą Blomą, tai tas pats kas sulaikyti tornadą. Šią valandą prasidėjo Haxtono košmaras. Haxtonas laikydamas {k-Diamonds}{6-Diamonds} nusprendė pakartotinai permušti Blomo 3x kėlimą iki $4,800, o Blomas atsakė. Flope pasirodė {a-Clubs}{j-Clubs}{10-Diamonds}. Haxtonas atliko $7,200 tęstinį statymą ir Blomas atsakė. Turnyre pasirodė {8-Diamonds}, kuris sustiprino švedo kombinaciją ir suteikė amerikiečiui galimybę pagauti spalvą. Haxtonas toliau tęsė savo puolimą ir į banką dar įdėjo $19,200. Blomas vėl atsakė. Riveryje pasirodė {k-Hearts} ir Haxtonas sustūmė savo visus $94,712 žetonų, tačiau Blomas neišsigando ir iškart atsakė. Didžiausias šios dvikovos bankas — $169,696 nuėjo švedo pusėn ir persvara smarkiai tolo nuo amerikiečio.

Po kiek laiko Haxtonas sustūmė visus savo žetonus su {k-Spades}{q-Hearts} kai ant flopo gulėjo {j-Hearts}{9-Clubs}{2-Hearts}. Blomas išsyk atsakė ir atvertė {q-Spades}{j-Spades}. Nei turnas ({4-Hearts}), nei riveris ({2-Spades}) amerikiečio negelbėjo ir Blomas laimėjo $82,756 dydžio banką. Isaacas nė kiek nenurimdamas stengėsi kuo greičiau pasidvigubinti, taigi jis vėl sustūmė visus žetonus laikydamas tik pirkimą ({8-Clubs}{10-Clubs}), nes ant flopo gulėjo {2-Clubs}{3-Spades}{7-Clubs}, tačiau Blomas jausdamas amerikiečio silpnumą nutarė atsakyti su {a-Spades}{10-Spades} ir laimėjo šį $45,000 banką su tūzu. Atrodė, kad Haxtonui šis košmaras taip ir nesibaigs. Kuo toliau, tuo blogiau.

Po kiek laiko amerikietis pralaimėjo dar vieną banką, kuriame su {k-Diamonds}{q-Spades} įpuolė į Blomo raketas. Blomui už tai atiteko $110,000 dydžio bankas:

Netrukus Haxtonas sustūmė savo žetonus su aukščiausia pora ir įpuolė į Blomo po flopo pagautą spalvą:

Tačiau Haxtonas šiek tiek atsitiesė, kai jam pavyko pasidvigubinti su {a-Clubs}{a-Hearts} prieš Blomo {k-Hearts}{j-Spades}. Šis pakilimas nesitęsė ilgai, nes Haxtonas praleimėjo viską ketvirtajame stale. Vos tik atsipirkus už $40,000 Blomui užteko vienos partijos, kad laimėtų dar vieną amerikiečio įpirką. Švedas po flopo pagavo setą ir įveikė amerikiečio laikomas dvi poras. Po šios rankos Blomo persvara išaugo iki neregėtų aukštumų — $382,320 ir paliko amerikietį vos su $117,680.

Po kiek laiko įvyko dar vienas abiejų oponentų žetonų sustūmimas. Haxtono laikomos {10-Diamonds}{10-Spades} atsilaikė prieš Blomo {a-Clubs}{q-Diamonds} ir amerikietis laimėjo $75,600 dydžio banką. Po dar kelių vidutinio dydžio bankų laimėjimų Haxtonas švedo persvarą sumažino iki $262,317, bet Blomas paskutinėmis partijomis parodė jėgą ir laimėjo $44,800 banką kai riveryje sustūmęs visus žetonus nesulaukė amerikiečio atsakymo.

Blomas ir Haxtonas savo antrojoje sesijoje sužaidė 1,733 partijas, o per abi jų gavosi 3,634. Taigi per keturias valandas Blomas savo pokerio kapitalą papildė $82,927. Po abiejų sesijų Blomas puikiai laiko vadžias ir turi $281,365 persvarą.

Haxtonui liko $218,635. Tai dar ne pabaiga. Apie tolimesnes "$1,000,000 Iššūkio" kovas būtinai informuosime. Te nugali stipriausias!

Jei esate neabejingi šiai dvikovai ir turite savo nuomonę apie šiuos du pokerio profesionalus, siūlome ja pasidalinti šios temos komentaruose.

Šaltinis — PokerStars Blogas

Domitės pokerio naujienomis? Sekite mus Facebook puslapyje ir turėsite galimybę jas sužinoti pirmi!

Ką galvojate?

Daugiau straipsnių

Kitos istorijos