Žvejo iššūkis Betsafe Fisherman Challenge 2019

Omaha rankos analizė: Brianas Rastas prieš Tomą Dwaną

Omaha rankos analizė: Brianas Rastas prieš Tomą Dwaną 0001

Brianas Rastas internete žinomas slapyvardžiu „tsarrast“, yra nuolatinis aukščiausių įpirkų žaidėjas, savo įgūdžius demonstruojantis tiek beribyje Holdem, tiek banko limito Omaha $500-$1,000 statymuose prie maišyto žaidimo stalų Full Tilt Poker kambaryje. PokerNews jis papasakojo savo Omaha partiją, kurią sužaidė prieš Tomą “durrrr” Dwaną.

Žaidėjai ir žetonų kiekiai

Tomas Dwanas - $130,000 – pirma pozicija;
Brianas Rastas - $92,000 – mažasis privalomasis statymas $500;
Hacas Dangas - $154,000 – didysis privalomasis statymas $1,000;
Gusas Hansenas - $96,000 – paskutinė pozicija;

Veiksmai prieš flopą: Dwanas kelia statymus iki $3,000 su {A-Hearts}{9-Hearts}{8-Spades}{7-Diamonds}. Hansenas paskutinėje pozicijoje atsako. Rastas atsako mažojo privalomojo statymo pozicijoje su {A-Diamonds}{K-Diamonds}{10-Clubs}{6-Spades}. Dangas nusimeta. Banke viso yra $10,000.

PN: Ką mąstėte prieš flopą?

Brianas: Na, mano ranka yra pakankamai gera, kad žaisčiau prieš flopą. Turiu tūzą su antra tos pačios spalvos korta ir šiokias tokias jungtis tarp tūzo, karaliaus ir dešimtakės. Šešiukė šiek tiek pašalinė, tačiau su ja taip pat galiu pagauti eilę. Trumpai tariant, manau, kad mano ranka yra pakankamai gera, kad žaisčiau ir pamatyčiau flopą, bet to banke jau guli trigubai daugiau, tad geriau atsakysiu nei nusimesiu. Permušimą atmetu, nes turime per daug žetonų. Galiu permušti iki $10,000, tačiau jie abu greičiausiai atsakys, nes visi turime daug žetonų. Tuomet banke bus jau $30,000 ir tai bus beveik trečdalis mano turimų žetonų, o žaisiu be pozicijos su ranka, kurios negalima pavadinti favorite prieš kažką, ką jie gali turėti. Be to, jei vienas jų turi tūzus ar karalius, jis mane pakartotinai permuš ir turėsiu šią ranką išmesti. Taigi, manau, kad atsakymas šioje situacijoje yra geriausias sprendimas. Ar tokioje situacijoje geriau permušti, ar nusimesti – net nežinau. Galima apie tai diskutuoti, tačiau manau, kad standartinis variantas tokioje situacijoje yra atsakymas.

Veiksmai po flopo: Flope pasirodo {8-Clubs}{6-Diamonds}{2-Diamonds}. Visi trys žaidėjai tikrina. Bankas nesikeičia - $10,000.

PN: Ką planuojate po šio flopo?

Brianas: Flopas man yra geras. Turiu pirkimą į aukščiausią spalvą bei antrą porą ir tris aukštesnes kortas, tad galiu pagauti didelę antrąją porą. Mano planas – tikrinti ir kelti.

PN: Dabar vertindamas šią ranką ir žinodamas Dwano kortas, kaip manote, kodėl jis neatliko tęstinio statymo?

Brianas: Jis turi aukščiausią porą ir abigalį pirkimą į eilę. Man išties patinka Dwano žaidimas šioje situacijoje. Manau, kad jis bijo po statymo sulaukti permušimo. Jis tikrai negali nusimesti, nes turi daug pelningumo, tačiau prieš bet ką, kas keltų statymus jis būtų prastoje situacijoje. Jį permuštų setas, aštuoniukės, pora ir pirkimas į spalvą, pirkimai į spalvą ir į eilę ir prieš visas šias rankas jis turi mažiau nei 50 procentų šansų laimėti. Tad banke esant tik $10,000 jis nenori į banką sudėti likusių $90,000 su savo ranka. Jis gali atsakyti į permušimą ir pamatyti turną, tačiau tai vis tiek jam neparanku. Manau, kad jis tikrina ir nori pamatyti, ką darys Hansenas. Ir jei jis statys, tuomet Tomas žiūrės, ką darysiu aš. Jei kelsiu statymus, manau, kad Dwanas greičiausiai nusimestų savo kortas, nors nesu dėl to tikras. Jei Hansenas stato, o aš nusimetu, jis gali atsakyti ar net permušti. Man Tomo žaidimas čia patiko. Tai turbūt geriausia Tomo diapazono ranka, su kuria jis šioje situacijoje tikrintų. Paprastai jis tai darytų su silpnesnėmis rankomis.

Veiksmai po turno: Turne atsiverčia {6-Hearts}. Dabar ant stalo guli {8-Clubs}{2-Diamonds}{6-Diamonds}{6-Hearts}. Rastas tikrina, Dwanas stato $8,300, Hansenas atsako. Rastas kelia statymus iki $43,200. Dwanas atsako, o Hansenas nusimeta. Banke dabar yra $104,700.

Brianas: Čia pagaunu trečią šešiukę ir vis dar turiu pirkimą į maksimalią spalvą. Dabar mąstau, kad paprastai čia visuomet turėsiu geriausią ranką, nes, kaip sakiau, Dwano ranka yra jo diapazono, su kuriuo jis tikrino, viršuje. Jei jis būtų turėjęs setą arba aštuoniukę ir šešiukę, jis būtų statęs. Nebent jis bando žaisti partiją itin suktai, specialiai tikrindamas su kortomis, su kuriomis įprastai atliktų statymą. Vienintelė ranka, su kuria jis galėtų taip žaisti – šešiukė ir dvejukė, o jis tai turės labai retais atvejais. Net jei jis turi šešiukę ir dvejukę, turiu devynias tinkančias kortas, surinkti pergalingą kombinaciją.

PN: Kodėl nusprendėte vėl bandyti tikrinti ir permušti?

Brianas: Jaučiau, kad pagal tai, kaip vyko partija yra didelis šansas, kad kažkuris jų atliks statymą po turno. Jei vienas jų tikrino po flopo su aukštesne pora ar kažkokiu pirkimu ar net su šešiuke, pirmauju prieš visas šias rankas ir prieš viską, ką gali įveikti jos, todėl nusprendžiau tikrinti ir kelti statymus. Taip pat, kai ir sakiau anksčiau, manau, kad šioje situacijoje pirmauju ir noriu į banką sutraukti daugiau pinigų. Nemanau, kad čia yra rimta priežastis tik atsakyti, o nekelti statymo.

PN: Kaip Dwano atsakymas pakeitė jo rankos diapazoną Jūsų įsivaizdavime?

Brianas: Man lieka kiek mažiau nei $46,000, tad kai Dwanas atsako, esu beveik įsitikinęs, kad jis turi šešiukę. Kartais jis gali tik atsakyti, galvodamas, kad aš blefuoju. Akivaizdu, kad jis negalvoja jog turiu pilną trobą, nes atsako man su aukščiausia pora ir abigaliu pirkimu į spalvą, tad galvoju, jo Dwanas mąsto, jog aš kartais galiu blefuoti ir ant kai kurių riverių (pavyzdžiui kortos, tinkančios į spalvą) jis gali turėti galimybę blefuoti. Jis taip pat mąsto, kad jei nusipirks savo eilę, to užteks pergalei. Išties dešimtakė jam nebūtų tikusi, nes ji suteiktų man pilną trobą. Tačiau penkiukė jam atneštų pergalę. Manau, kad jis iš dalies atsako dėl galimybės blefuoti ir iš dalies, nes galvoja, kad jo ranka turi nemažai vertės. Nors iš tiesų jis turėjo tik apie 10% vertingumo.

Veiksmai po riverio: Riveryje pasirodo {2-Hearts}. Ant stalo dabar guli {8-Clubs}{2-Diamonds}{6-Diamonds}{6-Hearts}{2-Hearts}. Rastas tikrina, Dwanas stumia viską. Rastas atsako ir rodo {A-Diamonds}{K-Diamonds}{10-Clubs}{6-Spades} – trys šešiukės ir tūzas. Dwanas parodo {A-Hearts}{9-Hearts}{8-Spades}{7-Diamonds} – jis turi aštuoniukių ir šešiukių poras. Rastas laimi maždaug $190,000 banką.

PN: Kodėl nusprendėte tikrinti?

Brianas: Šią akimirką mąstau, kad Dwanas turi vieną iš dviejų rankų. Dvejukė jam nepadeda, nes jei jis turėjo pilną trobą, tai niekaip nepasikeitė. Mąstau, kad jis arba atsakinėjo į mano tikrinimą-statymų kėlimą su silpna ranka, ruošdamasis blefuoti, arba turi šešiukę. Jei jis turi silpną ranką, jis blefuos, nes būtent todėl atsakė po turno. O jei jis turi šešiukę, jei aš praleisiu, yra didelis šansas, kad jis atliks statymą dėl vertės.

Tikrinti yra geriau nei statyti nes, tarkim, kad nusprendžiu atlikti statymą. Jei statau yra nemaža tikimybė, kad pagal tai, kaip žaidžiau visą partiją, Tomas pamanys, kad aš turiu gan stiprią ranką. Jis gali herojiškai atsakyti su aštuoniuke, bet greičiausiai to nepadarytų. Jis greičiausiai atsakytų su trim šešiukėmis, tačiau gali ir herojiškai nusimesti tokią ranką, kaip kad dešimtakė, devyniukė, šešiukė ir penkiukė, nes iš tiesų jis įveikia tik blefą. Nestumsiu po riverio su šešiuke ir prastesne už dešimtake sprendžiančią kortą. Jei stumiu po riverio, reprezentuoju arba šešiukę su gera sprendžiančia korta, arba pilną trobą. Taigi, yra nedaug rankų, su kuriomis jis man atsakys, jei aš stumsiu viską. Iš kitos pusės, jei aš praleisiu suteiksiu jam galimybę: a) kelti dėl vertės su silpnesne ranka, su kuria jis galėtų atsakyti į mano kėlimą arba b) blefuoti. Prieš bet kokį jauną ir agresyvų žaidėją yra labai svarbu suprasti kada reikėtų praleistt, kad paspęstumėte spąstus.

Ką galvojate?

Daugiau straipsnių

Kitos istorijos