Banko šansai – ar naudinga atsakyti?

Banko šansai – ar naudinga atsakyti? 0001

Jums neblogai sekasi turnyre ir gaunate {Q-Spades}{J-Spades}. Ant flopo pasirodo {K-Spades}{7-Spades}{2-Hearts}, banke – 1,000. Priešininkas sustumia visus savo žetonus – 2,000 – ir jūs spėjate, kad šiuo momentu esate silpnesnis, bet 9 tinkančios kortos atneš jums pergalingą spalvą, kitais atvejais niekaip nelaimėsite. Ar atsakysite?

Sprendimas šioje situacijoje priklauso tik nuo banko šansų. Jeigu variantai tik tokie – pralaimėjimas arba pergalė su spalva – jokios psichologijos nebelieka, tik matematika. Tam, kad paskaičiuotumėte šansus, reikia dviejų skaičių: reikiamo statymo dydis ir galutinio banko dydis. Atsakyti reikia 2,000, banke atsidurs iš viso 5,000 (1,000 jau ten esančių, 2,000 oponento sustūmimas ir 2,000 jūsų atsakymas).

Banko šansai (procentais) skaičiuojami pagal paprastą formulę:
Banko šansai = (reikiamo statymo dydis / galutinio banko dydis) * 100%
Reiškia, mūsų atveju banko šansai = (2,000 / 5,000) * 100% = 40%

Kadangi mūsų banko šansai lygūs 40%, tai reiškia, kad mums reikiau mažiausiai 40% tikimybės, kad laimėsime. Tikimybė surinkti spalvą turint 9 tinkančias kortas yra 36%. Reiškia, banko šansų atsakymui nėra, reikia nusimesti.

Banko šansų skaičiavimas yra labai paprastas ir nurodo minimalią reikiamą tikimybę laimėti banką, kad atsakymas būtų pateisinamas.

Šiame supaprastintame variante, kai turime tik vieną oponentą, sustūmusį visus savo žetonus, ir tik vieną numatomą laimėjimo variantą surinkus spalvą, banko šansų skaičiavimas yra gana primityvus. Bet realybė gali įnešti šiokių tokių pataisymų:

1) Gali būti dar tinkančių kortų

Išnagrinėkime pavyzdį, kai turime {A-Spades}{K-Spades}, o flope – {10-Spades}{8-Spades}{2-Hearts}. Aišku, kad aukščiausiai spalvos kombinacijai gauti turime 9 tinkančias kortas, bet gali būti, kad mūsų aukštesnės kortos atneš mums pergalė, jei atsivers A arba K. Griežtai tariant, reikia skaičiuoti tik vienareikšmiškai tinkančias kortas (t.y. 36%), bet papildomos potencialios 6 kortos leidžia pataisyti sprendimą. Su tais pačiais 40% banko šansų jau bus teisinga atsakyti.

2) Trijų kortų spalvos pirkimas

Įsivaizduokime, kad turite {A-Spades}{10-Spades}, o ant stalo – {9-Spades}{5-Hearts}{2-Hearts}. Priešininkas sustumia viską ir jūs manote, kad turite maždaug tris tinkančias kortas (čia yra apvalinimas turint omeny priešininko kortų spalvą ir spėjant, kad jis gali turėti {A-}{9-}, {J-}{J-}, {Q-}{Q-}, {K-}{K-}). Tai duoda jums 12% tikimybę laimėti. Bet viena vynų korta ant stalo duoda jums potencialią galimybę laimėti surinkus spalvą. Dar dvi vynų kortos ateis 5% atvejų, kas didina jūsų laimėjimo tikimybę iki 17%. Lyginant banko šansus reikia turėti omenyje ir šį skaičių.

3) Trijų kortų eilės pirkimas

Tikimybė surinkti eilę, kai turite tris sujungtas kortas, priklauso nuo to, ką mes tikimės gauti. Vienintelis sąlyginai rimtas variantas – abipusis pirkimas turint tris į eilę einančias kortas. Pavyzdžiui, turime {J-Spades}{10-Hearts}, flope – {9-Diamonds}{3-Spades}{2-Clubs}. Mums tinka {K-}{Q-}, {Q-}{8-} arba {7-}{8-}. Galima pridėti 5% prie laimėjimo tikimybės. Trijų kortų eilės pirkimas su dviem „skylėm“ (pavyzdžiui, {Q-}{10-}, kai ant flopo {9-}{3-}{2-}. Tinka {J-}{8-} ir {J-}{K-}) prideda 3%. Ir tik vieną papildomą procentą duos tokia kombinacija kaip {A-}{K-}, kai ant stalo, pavyzdžiui, {10-}{7-}{2-} (čia tiks tik {J-}{Q-}).

4) Gali būti dar statymų

Paprastai oponentas nestums visų žetonų ant flopo. Kai galimi dar statymai, visi banko šansų skaičiavimai turi bazuotis, be abejo, tik su variantu gauti laiminčią kombinaciją su sekančia korta. Po turno, jeigu nepasiseks, skaičiuosim iš naujo. Todėl tikimybė mažėja beveik dvigubai.

Tačiau situacija yra šiek tiek geresnė. Kadangi oponentas nesustūmė ant flopo, galima spėti, ką jis darys toliau. Tad sekančioje gatvėje turime daugiau temų analizei.

Pavyzdžiui, turite {A-Spades}{K-Spades}, flopas – {Q-Spades}{9-Spades}{2-Hearts}. Priešininkas stato 1,000 į banką, kuriame jau 2,000, ir jam lieka 1,500. Skaičiuodamas aš numanyčiau, kad ant turno jis pastatys ir tuos 1,500, todėl banko šansus skaičiuočiau kaip 2,500 (atsakymas dabar ir po turno) / 7,000 (2,000 jau yra, 1,000+1,500 pridės oponentas, mums kartu sudėjus reikės atsakyti 2,500), t.y. 35.7%. Bet su aukščiausiu pirkimu į spalvą (36%) vis tiek yra teisinga atsakyti.

Numanykite banko dydį.

Jeigu žaidžiama su dideliais žetonų kiekiais ir banko dydis vargu ar stimuliuoja žaidėjus stumti visus savo žetonus, kartais galima atspėti sekančių priešininko statymų dydžius. Aš dažnai mąstau taip: kėlimas ant turno bus maždaug proporcionalus prieš tai buvusiam statymui, t.y. jeigu ant flopo oponentas statė pusę banko, ant turno neatsivertus jam pavojingų kortų jis, tikriausiai, vėl statys pusę banko. Pagal paskutinį pavyzdį ( {A-Spades}{K-Spades}, flopas {Q-Spades}{9-Spades}{2-Hearts}, banke 2,000, oponento statymas – 1,000) mums atsakius ant turno banke bus 4,000, o iki riverio ten iš viso atsidurs 8,000. Banko šansai čia lygūs 37.5% (3.000 / 8.000), tad su 4 kortų aukščiausiu spalvos pirkimu drąsiai atsakome.

Ką galvojate?

Daugiau straipsnių

Kitos istorijos