Dešinioji pokerio žaidėjo ranka - Poker Tracker programa

Dešinioji pokerio žaidėjo ranka - Poker Tracker programa 0001

Turbūt nuostabiausi pokerio laikai prasidėjo tuomet, kai atsirado internetinio pokerio kambariai. Surasti savo mėgstamiausią žaidimą, tinkamiausią limitą niekados nebuvo taip paprasta kaip šiandien. Nerasite geresnio būdo treniruotis ir uždirbti didelių pinigų, kaip prisijungti prie savo mėgstamo pokerio kambario ir išsirinkti bet kokį turnyrą ar grynųjų pinigų žaidimą iš didžiulio sąrašo.

Daugumai žmonių užtenka šių privalumų, kad galėtų sėkmingai žaisti savo žaidimus, bet yra dar vienas paslėptas privalumas – partijų archyvai. Dauguma internetinio pokerio kambarių siūlo išsisaugoti partijų archyvą savo kompiuteriuose. Po mėnesio ar metų jūs galite peržiūrėti savo žaistas partijas bei pasimokyti iš savo klaidų. Geriausias įrankis tai padaryti yra „Poker Tracker“ programa.

„Poker Tracker“ - tai milžiniškas paketas žaidimo analizei skirtų įrankių, kurie suderinami su daugybe internetinio pokerio kambarių. Pirmas žingsnis yra partijų archyvų įkėlimas į programą. Yra du būdai, kaip tai padaryti: galite įkelti partijų archyvus tiesiai iš savo kompiuterio, kur jas išsaugojo pokerio kambarys arba susisiekti su pokerio kambariu ir paprašyti partijų archyvų elektroniniu paštu. Įdiegę savo partijų archyvus į „Poker Tracker“ programą galėsite pradėti analizuoti savo žaidimą. Ši programa pasiūlys galybę įvairiausių įrankių, padedančių aptikti savo klaidas, o taip pat teisingai įvertinti oponentus.

„Poker Tracker“ funkcijos:

1. Partijų archyvų analizė - suteikia galimybę išsaugoti visus partijų archyvus iš daugumos pokerio kambarių ir gauti išsamią savo žaistų partijų analizę.

2. Pokerio strategijos analizė – „Poker Tracker“ pateikia įvairius rodiklius, kurie leidžia efektyviausiai išanalizuoti ir tokiu būdu pagerinti žaidėjo pokerio strategiją:

a) Laimėjimų ir pralaimėjimų duomenys. „Poker Tracker“ veda pergalių ir pralaimėjimų balansą. Programa gali pateikti laimėjimų ir pralaimėjimų duomenis iš tam tikro jūsų pasirinkto žaidimo periodo, tam tikrų pokerio partijų, lyginant grynųjų pinigų žaidimus su turnyriniais ar skirtingų privalomųjų statymų lygių.

b) Žaidimo agresyvumas. Programa pateiks jūsų kėlimų bei atsakymų į kėlimus procentines išraiškas ir kitus duomenis. Taip pat pamatysite, kiek iš tų kartų laimėjote partiją. Ši informacija leis jums atlikti išsamią žaidimo analizę.

c) Pozicinis žaidimas. Jūs galėsite stebėti, kiek kartų įraišavote būdami ankstyvoje ar vėlyvoje pozicijoje, ir matyti kiek pinigų laimėjote ar pralošėte būdami skirtingose pozicijose.

d) Partijų peržiūra. „Poker Tracker“ leidžia jums peržiūrėti sužaistas partijas. Jūs galite peržiūrėti savo partijų žaidimo strategijas ir analizuoti žaidimo spragas.

3. Užrašai - Poker Tracker leidžia išsaugoti jūsų darytus užrašus apie kiekvieną žaidėją, su kuriuo jums teko žaisti, ir eksportuoti juos į pokerio kambarį, kuriame žaidžiate.

4. Oponentų įgūdžių sekimas – Tai yra viena iš naudingiausių „Poker Tracker“ funkcijų, nes jums yra pateikiama statistinė informacija apie oponentų žaidimą, kuri padės teisingai juos įvertinti. Kiekvienas žaidėjas prisėdęs prie jūsų stalo iš karto atsiras „Poker Tracker“ duomenų bazėje. Programa už jus identifikuos žaidėją ir jo žaidimo stilių. Žaidimo metu matysite daug įvairiausių rodiklių apie savo priešininkus, kurie su kiekviena partija keisis priklausomai nuo oponentų veiksmų.

5. Žaidėjų kategorizavimas - Jūs galite nustatyti limitus, pagal kuriuos „Poker Tracker“ suskirsto žaidėjus į kategorijas. Pvz.: blogo žaidėjo kategorija: jei žaidėjas atsako į kėlimus daugiau nei 50% ar pamato penktąją kortą dažniau nei 30% per 100 sužaistų partijų.

Keletas statistinių rodiklių pavyzdžių
Prie savo ir oponentų slapyvardžių matysite tokius skaičius, pvz. 27/18/2. Ką tai reiškia? Pirmasis skaičius yra VPIP rodiklis, antrasis PFR, trečiasis AF.

Voluntarily put $ in Pot % (VPIP) – šis rodiklis parodo, kaip atvirai žaidžia jūsų oponentas. Tai puikiausias būdas nustatyti oponento žaidžiamų kortų diapazoną. Jums būtų naudinga, kad oponento VPIP rodiklis būtų kuo didesnis. Tai reiškia, kad oponentas žaidžia daug kortų kombinacijų, todėl jo laikomos kortos dažniausiai bus silpnesnės. Vidutiniškai užtenka turėti 50 partijų informaciją, kad tinkamai įvertinti oponentą. Jei VPIP <15%, tai žaidėjai yra labai uždari, 15% – 22% - uždari, 23% - 30% - pusiau atviri, 30% – 40% - atviri, 40% - 60% - labai atviri.

Preflop Raise % (PFR) – šis rodiklis parodo, kiek procentų iš savo žaistų partijų žaidėjas kelia statymus prieš atsiverčiant bendrosioms kortoms. PFR išraiška visada bus mažesnė arba lygi VPIP. Jeigu VPIP rodiklis 60, o PFR 18 – tai pasyvaus žaidėjo požymis, tuo tarpu, jei VPIP 20, o PFR 18, tai žaidėjas yra itin agresyvus. Jei PFR rodiklis yra labai mažas - iki 5%, tuomet jums nereikėtų nerimauti, kad žaidėjas pakels statymus su vidutine kortų kombinacija. Jei rodiklis atitinka ½ VPIP rodiklio – žaidėjas gana pasyvus ir pusę savo partijų tik įraišuoja. Rodikliui pasiekus 50% - 75% VPIP žaidėjas dažniau kelia statymus nei įraišuoja, tačiau tai dar nėra itin agresyvu. Žaidėjas su >75% VPIP rodikliu beveik visuomet kelia statymus.

Aggression Factor (AF) – šis rodiklis parodo, koks yra agresyvumo ir pasyvumo santykis. Naudinga turėti bent 200 partijų informacija, kad tiksliai įvertinti šį rodiklį. Jei AF <1.5, šie žaidėjai įraišuoja labai dažnai, o kelia statymus labai retai. Statymų kėlimas dažniausiai reiškia labai stiprią kombinaciją. 1.5 – 2.5 yra vidurkis, šie žaidėjai dažniausiai nėra perdėtai agresyvūs. 2.5-3.5 – tai agresyvūs žaidėjai. Būkite pasiruošę priskirti jiems platesnį žaidžiamų rankų diapazoną. >3.5 - tai labai agresyvūs varžovai. Šie žaidėjai dažniau statys arba kels statymus nei įraišuos. Prieš šiuos žaidėjus yra pelninga žaisti su stipria kortų kombinacija, leisti jiem blefuoti.

Taip pat šalia slapyvardžio galite įtraukti daug kitokios statistinės informacijos:

Went to Showdown % (WtSD) – šis rodiklis parodo, kaip dažnai žaidėjas nueina iki kortų atvertimo fazės. Kuo didesnis rodiklis, tuo labiau tikėtina, kad žaidėjas atsakinės į statymus labai dažnai. Kuo mažesnis WtSD tuo lengviau prieš žaidėją blefuoti.

<22% tai labai uždaras žaidėjas, kuris retai nueina iki kortų atvertimo fazės.
22% – 27% indikuoja pakankamai uždarą žaidėją ir yra dažniausiai pasitaikantis.
27% - 33% tai atviras žaidėjas, dažnai nueinantis iki kortų atvertimo.

Total Hands Played (Hands) – tai turbūt pats svarbiausias statistinis rodiklis. Jis parodo, kaip teisingai galite vertinti savo turimus statistinius duomenis. VPIP ir PFR rodikliai tampa svarbūs po 50 sužaistų partijų (Hands), AF po 200-500.

Aggression Factor by Street (FlopAF/TurnAF/RiverAF) – tai rodiklis, kuris parodo žaidėjo agresyvumą atsivertus bendrosiom kortom (FlopAF), po ketvirtosios kortos (TurnAF) ir po penktosios kortos (RiverAF). Turėdami šiuos tris skirtingus duomenis galėsite lengvai sužinoti, prieš kokio tipo priešininką žaidžiate. Žaidėjas, turintis didelį FlopAF rodiklį, bus linkęs dažnai statyti po bendrųjų kortų. Oponentas, kuris turės žemą (FlopAF), bet didelį TurnAF (>2) yra linkęs atsakyti su plačiu kortų spektru po pirmųjų trijų kortų (Floating). Varžovai, kurių Flop ir Turn AF yra maži, bet RiverAF didelis – dažniausiai prasti žaidėjai (fish). Jie tikisi pamatyti visas kortas prieš statydami ir dažniausiai bus dažnai atsakinėjantys į statymus nei keliantys juos. Žaidėjas, kurio Flop ir Turn AF yra normalūs, bet RiverAF šiek tiek žemesnis, dažniausiai paverčia savo kortų kombinacijas į blefo gaudymus. Jie dažniau renkasi praleisti/atsakyti, nei statyti/ nusimesti žaidimo liniją.

Continuation Bet% – šis rodiklis parodo, kaip dažnai varžovas, didinęs statymus prieš bendrąsias kortas, atliks tęstini statymą ir po jų. Mikro-limituose žaidėjai turėtų atlikti tęstinį statymą beveik visada, tuo tarpu vidutiniose ar aukštuose limituose tai gali tapti pinigų deginimu. Atkreipkite dėmesį į PFR ir AttSB rodiklius, nes žaidėjas su mažu PFR turės labai stiprią kombinaciją, kai atliks tęstinį statymą. Žaidėjas su aukštu PFR ir Cbet% turės daug platesnį kortų diapazoną.

>85% šie žaidėjai atliks tęstinį statymą beveik visada. Jie nežiūri, kiek žaidėjų tuo metu žaidžia ar kokia yra bendrųjų kortų tekstūra. Tokiems žaidėjams galite atsakyti ar permušti jų kėlimą su platesniu kortų spektru.
65% - 85%, šie žaidėjai žaidžia beveik optimaliai žemuose-vidutiniuose limituose.
<65% - šie žaidėjai gana retai atlieka tęstinį statymą. Prieš tokius oponentus turėtume stengtis žaisti iš pozicijos ir atimti banką, kai jie praleidžia ėjimą.

Attempt to Steal Blinds % (AttSB) – tai naudingas rodiklis, kuris parodys ar žaidėjas supranta stalo pozicijos reikšmę. Rodiklį reikėtų lyginti su PFR. Jei oponento AttSB yra žymiai aukštesnis nei PFR, tai dažniau nusimeskite į tokio žaidėjo kėlimą iš pirmųjų pozicijų, bet mažiau gerbkite vėlyvųjų pozicijų kėlimus. Oponentas, kuris turi aukštą AttSB ir kelia statymus iš vėlyvųjų pozicijų, yra geras kandidatas permušimui. Jeigu jis turi aukštą Cbet%, galite atsakyti į jo kėlimą su mintimi praleisti/permušti (Check-raise) atsivertus bendrosioms kortoms.

<20% - šie žaidėjai neišnaudoja savo pozicinio pranašumo ir praranda daug vertės. Tokie oponentai naudingi vėlyvosiose pozicijose, kai mes turime atlikti privalomuosius statymus.
20% – 27% - šie žaidėjai nevagia per dažnai, todėl šiems varžovams galime priskirti gana siaurą žaidžiamų kortų spektrą.
27% – 35% - tai žaidėjai, kurie vagia privalomuosius statymus pakankamai dažnai, todėl prieš juos reikėtų žaisti su platesniu kortų spektru ir dažniau permušti jų kėlimus.
>35% – šie žaidėjai vagia privalomuosius statymus itin dažnai, nepriklausomai nuo kortų kombinacijos, kurią jie laiko.

Fold SB/BB to steal % - Šis rodiklis yra labai naudingas, kai reikia sužinoti ar jums pavyks pavogti privalomuosius statymus. Žaidėjas su mažu Fold SB/BB to steal% ir aukštu Call Cbet% (atsakyti į testinį statymą) rodikliais reguliariai gina savo privalomuosius statymus, todėl vogti nėra pelninga. Tuo tarpu žaidėjas su dideliu Fold SB/BB to steal% ir žemu Call Cbet% yra puikus taikinys.

>90% - žaidžia itin uždarai neturėdamas pozicijos, todėl jį verta atakuoti.
80% - 90% - žaidžia gana uždarai. Neblogas kandidatas vogimui. Kuo didesnis Fold to Cbet% (nusimesti į testinį statymą) tuo lengviau laimėsite.
70% - 80% - optimalūs žaidėjai. Geri kandidatai vogimui, jei pasyviai žaidžia atsivertus bendrosioms kortoms.
<70% - per daug atsakinėja neturėdamas pozicijos. Ne patys geriausi kandidatai vogimui.

Pilnai funkcionuojanti bandomoji „Poker Tracker“ versija galios 60 dienų, kuri leis jums išsaugoti per 1000 partijų bei išbandyti visas funkcijas. Jeigu nuspręsite įsigyti šią programą, galėsite tai padaryti tik už $45 (mažųjų limitų žaidėjams). Didesnių limitų žaidėjams teks pakloti $90. Jei jums per brangu, prisiminkite, jog „Poker Tracker“ - investicija į save. Svarbu pažymėti, jog programa pati atsinaujina, kai tik atsinaujina jūsų pokerio kambarys ar atsiranda programinis papildymas.

Apibendrinant – "Poker Tracker" yra nepamainoma programa ir įrankis bet kuriam rimčiau į pokerį žiūrinčiam žaidėjui. Parsisiųsti ir išbandyti ją galite oficialiame Poker Tracker tinklalapyje. Tai - tiesiausias kelias į pinigus mūsų internetinio pokerio kambariuose.

Ką galvojate?

Daugiau straipsnių

Kitos istorijos