Žvejo iššūkis Betsafe Fisherman Challenge 2019

Pokerio strategija: kaip laimėti kuo daugiau

Pokerio strategija: kaip laimėti kuo daugiau 0001

Jūs turite {A-Spades}{K-Spades}, ant stalo po turno guli {K-Hearts}{7-Hearts}{7-Clubs}{8-Clubs}. Priešininkas jau du kartus atsakė į jūsų statymus. Ant turno pasirodė {9-Spades}. Oponentas tikrina. Ar jums reikėtų statyti, ir jeigu taip – kiek? Tipinis argumentas prieš statymą šioje situacijoje gali skambėti taip:

„Stalo kortos per daug pavojingos. Priešininkas gali turėti septynetų tripsus, pilną namą arba eilę. Ir išvis, oponentas galėjo iki paskutiniųjų tikėtis spalvos, tad statyti ypatingos prasmės nėra.“

Tačiau tikrinimas šiuo atveju reiškia praleisti progą laimėti daugiau. Mes turime aukščiausią porą ir geriausią muštuką, o oponentas gali turėti daugybę blogesnių rankų, kurias jam, visgi, bus sunku nusimesti. Pavyzdžiui, {K-}{Q-}, {K-}{J-}, {K-}{10-}, {J-}{J-}, {10-}{10-}, arba netgi {A-Hearts}{9-Hearts}, su kuria jis nesėkmingai pirko spalvą, bet vis tiek gavo antrą pagal stiprumą porą. Šioje situacijoje aš rekomenduočiau atlikti nedidelį statymą, kuris sudarytų nuo 30 iki 50 procentų banko.

Statymas dėl vertės reiškia sąlyginai nedidelį statymą ant riverio, kai turite gerą ranką, bet ne monstrą. Pažiūrėkime, kuo blogi yra aukščiau minėti argumentai, rekomenduojantys nestatyti ant riverio.

Oponentas gali turėti septynetų tripsus arba pilną namą

Tikimybė nėra labai didelė, tačiau, jeigu priešininkas tikrai turi labai stiprią ranką, jis, tikriausiai, permuš, ir mes turėsime galimybę nusimesti. Tačiau, sprendžiant iš to, kaip priešininkas žaidė šią ranką, abejotina, kad jis turi tris septynetus. Kai kurie žaidėjai, turėdami tripsus, permuštų ant flopo, bet dauguma lauktų turno, kur atliktų tikrinimą-kėlimą. Iš tikrųjų, tikrinimas ant riverio gana tiesiogiai rodo, kad oponentas turi vidutinę ranką, prieš kurią jūs laimite.

Ant stalo guli pirkimas į eilę

Yra daugybė situacijų, kai jums reikėtų nerimauti dėl galimos eilės, bet ši tikrai nėra iš jų. Tai atrodo beveik neįmanoma, kad oponentas turi, pavyzdžiui, {J-}{10-} arba {5-}{6-}, turint omenyje, kad jis atsakė ant flopo. Vienintelis realus variantas yra tas, kad jis turi {J-Hearts}{10-Hearts} arba {5-Hearts}{6-Hearts}, o reiškia, nenupirktą spalvą, kuri tapo eile. Tačiau, tai yra mažai tikėtina, ir jūs neturėtumėte nerimauti dėl to taip stipriai, kad tikrintumėte.

Oponentas turi neužsidariusią spalvą

Tikėtina, bet tai niekaip neturi paveikti jūsų sprendimo atlikti statymą. Jeigu jis nieko neturi, jis ir neatsakys, o reiškia, ir kalbėti nėra apie ką. Logiškai mąstant, mes turime galvoti tik apie dvi galimų rankų grupes:

  1. Blogesnės oponento rankos, su kuriomis jis atsakys
  2. Rankos, kurios yra geresnės už mūsų

Blogesnės rankos, su kuriomis priešininkas atsakys, neturi jokios reikšmės.

Mes jau atmetėme daugumą antros kategorijos rankų, tačiau pirmoje kategorijoje jų liko pakankamai, kad statymas dėl vertės būtų pateisinamas. Bet kuriuo atveju pirma kategorija yra daug didesnė už antrą, o reiškia, būtų neteisinga prarasti galimybę pastatyti.

Pavyzdžiai – statyti dėl vertės ar ne?

Jūs turite {J-Hearts}{J-Spades}, ant stalo – {10-Hearts}{8-Hearts}{2-Clubs}{6-Diamonds}{8-Diamonds}. Jūsų priešininkas jau du kartus atsakė ir patikrino ant riverio. Antras aštuonetas paskutinėje gatvėje – ne pati geriausia naujiena jums. Yra tikimybė, kad ant riverio oponentas jus aplenkė. Tačiau, ši tikimybė gerokai mažėja dėl jo tikrinimo. Dauguma žaidėjų, turėdami aštuonetų tripsus, statytų. Bet pirmoje kategorijoje yra gana nemažai rankų (pavyzdžiui, {9-}{9-}, {7-}{7-}, {A-}{10-}, {K-}{10-}, {J-}{10-}, {A-}{2-}, {7-}{6-}) prieš kurias jūs laimite, tad geriau atlikite nedidelį statymą dėl vertės.

Jūs turite tuos pačius {J-Hearts}{J-Spades}, ant stalo – {7-Hearts}{2-Clubs}{2-Diamonds}{6-Spades}{Q-Hearts}. Jūsų oponentas jau du kartus atsakė ir patikrino ant riverio. Dama ant riverio, galbūt, davė priešininkui aukštesnę porą. Tačiau nerimauti dėl to neverta. Yra ne taip jau ir daug rankų su dama, kurias jūsų oponentas ryžtųsi žaisti, turint omenyje jo atsakymus ant flopo bei turno. Kur kas labiau tikėtina, kad jis turi kažką panašaus į {A-}{7-}, {7-}{6-}, {3-}{3-}, {4-}{4-}, {5-}{5-}, {8-}{8-}, {9-}{9-} arba {10-}{10-}, o, reiškia, tikriausiai, atsakys į statymą dėl vertės.

Vėl laikydami rankoje {J-Hearts}{J-Spades}, ant stalo matote {10-Hearts}{9-Clubs}{8-Diamonds}{8-Spades}{10-Clubs}. Jūsų oponentas du kartus atsakė, o ant riverio patikrino. Nestatykite, geriau irgi patikrinkite. Šiuo atveju oponentas gali turėti per daug antros kategorijos rankų, pavyzdžiui, {A-}{10-}, {K-}{10-}, {Q-}{10-}, {J-}{10-}, {A-}{8-}, {9-}{8-}, {10-}{9-}, {Q-}{J-}, {J-}{7-}, {7-}{6-}.

Pagrindinis argumentas „prieš“

Grįžkime prie pirmo pavyzdžio, kuriame turime {A-Spades}{K-Spades}, o ant stalo – [Kh7h7c8c9]. Kaip jau buvo minėta, oponentas gali patikrinti pabaigoje, neturėdamas nieko, išskyrus neužsidariusią spalvą. O ką daryti, jeigu priešininkas permuš jūsų statymą dėl vertės? Mes galime padaryti didelę klaidą, nusimesdami laiminčią ranką.

Šis argumentas įtikina, kad prieš labai agresyvius žaidėjus kartais verta atsisakyti statymo dėl vertės, nes jie gali pamatyti jame bandymą blefuoti. Tačiau, žvelgiant realistiškai, jus vargu ar dažnai susidursite su tokia situacija. Kur kas dažniau oponentas blefuos, statydamas ant riverio, o ne tikrindamas-keldamas. Tokia tikrinimo-kėlimo baimė trukdo daugybei žaidėjų statyti ant riverio ir laimėti žetonus su geriausia ranka. Ieškodami mažiausios galimybės padidinti banką su geriausia ranka, jūs žengsite keliu, kuris padarys iš jūsų pliusinį žaidėją.

Ką galvojate?

Daugiau straipsnių

Kitos istorijos