Statymas ant flopo ir tikrinimas ant turno

Statymas ant flopo ir tikrinimas ant turno 0001

Daugumos žaidėjų įprotis – atlikti statymą ant flopo, kai jie turi geras kortas, ir patikrinti ant turno. Tokių žaidėjų tikslas – išvengti statymų didinimo ant turno ar riverio iš oponentų pusės (kai statymai dvigubėja). Šis įprotis ypač dažnai pastebimas žemų limitų žaidimuose. Vidutinio lygio žaidimuose ši klaida matoma kur kas rečiau. Tačiau reikėtų pripažinti, kad žaidėjų su šiuo siaubingu įpročiu galima lengvai sutikti ir vidutinių, ir aukštų limitų žaidimuose.

Atidžiai stebėkite

Įsivaizduokime, kad stebite savo oponentų žaidimą ir pamatote vieno iš jų elgesio modelį: jūsų priešininkas turi {A-}{10-}, ant flopo atsiverčia {A-}{8-}{4-}. Oponentas, kurį stebite, atlieka statymą, likę du žaidėjai atsako. Ant turno pasirodo {3-} ir jūsų priešininkas tikrina. Po to kažkas iš žaidėjų stato, ir jis atsako. Atsiverčia riveris, ir jis vėl iš pradžių tikrina, o tada atsako į kito žaidėjo statymą. Tokiu atveju galite net neabejoti – prieš jus silpnas arba silpnas uždaras žaidėjas.

Nuo šios akimirkos sutelkite visą dėmesį į jį ir stebėkite, kaip jis žais sekančias rankas. Jeigu jo žaidimo stilius nepasikeičia – tai ta auka, kurios jūs ieškojote. Dabar lieka tik panaudoti tinkamą strategiją ir gauti naudos iš jo silpnybių.

Nuolat galvokite apie jo elgesio motyvaciją! Būdamas silpnu uždaru žaidėju jūsų oponentas stato ant flopo ir tikrina ant turno ne todėl, kad bando blefuoti arba yra dominuotas. Jis tiesiog labiausiai bijo to, kad kažkas iš žaidėjų pakels statymus ant turno arba riverio, kai statymai dvigubėja. Būtent todėl vienintelis jo tikslas yra išvengti statymų arba pastatyti kuo įmanoma mažiau.

Kaip teisingai žaisti prieš tokį oponentą

Po to, kai jums pavyko išsiaiškinti, kad matote žaidėją su šia paplitusia klaida, jūs galite įnešti į savo taktiką du pagrindinius pataisymus.

Pirma, jūs negalite atsakyti prieš flopą, jeigu turite neblogas kortas, ir ant flopo, jeigu esate vėlyvoje pozicijoje, o priešininkas sėdi per dvi-tris vietas jums iš dešines. Pavyzdžiui, jeigu turite skirtingų spalvų {6-}{7-} ir esate vėlyvoje pozicijoje – nusimeskite. Čia galima žaisti tik išskirtiniais atvejais. Tačiau, jeigu bankas yra vidutinio dydžio (jį sudarė trys žaidėjai) ir jūsų oponentas (su paplitusiu įpročiu) atsako prieš flopą, jūs tikrai irgi užsimanysite atsakyti.

Ir tai bus teisingas ėjimas, juk jeigu jums pavyks pagerinti savo kombinaciją ant flopo, tikriausiai, jūsų priešininkas duos jums nemokamą kortą ant turno. Todėl, žaisdami prieš tokį oponentą, jūs galite ramiai laikyti sustiprėjimo reikalaujančias kombinacijas, net jei tas sustiprėjimas nebus idealus.

Dabar įsivaizduokime kitą situaciją. Penki žaidėjai atsakė į statymą (įskaitant jus ir oponentą su blogu įpročiu) prieš flopą. Jūs turite skirtingų spalvų {6-}{7-}. Ant flopo atsivertė {K-}{8-}{4-}. Visi žaidėjai patikrino, oponentas atliko statymą. Jums reikia atsakyti į minimalų statymą tam, kad laimėtumėte prizinį šešių minimalių statymų fondą. Be to, vienas ar du žaidėjai irgi gali atsakyti anksčiau, negu jūs. Bet, tarkime, tikimybė, kad pasiimsite šį banką, yra 6:1. Ar atsakysite?

Tam, kad gautumėte eilę, jums riekia {5-}. Tikimybė, kad ant turno atsivers {5-} yra 5:1. Jeigu ant turno {5-} nebus, jums, matyt, teks nusimesti, net jeigu ant flopo atsakėte. Tikimybė, kad {5-} atsivers ant riverio dar mažesnė – 10:1, kas daro jūsų riziką nepateisinamą. Taigi, iš tikrųjų, jūs atsakote ant flopo tik tam, kad pamatytumėte, ar ant turno neatsivers {5-}, jeigu ne, jūs išeinate iš žaidimo nelaukdami riverio. Taigi, jūsų pagrindiniai šansai laimėti – tai tikimybė gauti {5-} ant turno ir tik ant turno! Bet jeigu tikimybė, kad ant turno atsivers {5-}, yra 10:1, šansų laimėti yra be galo mažai, todėl bandymas atgauti statymą, padarytą ant flopo – beprasmiška.

Tačiau, viskas yra visai kitaip, jeigu žaidžiate prieš oponentą, kuris, kaip iš anksto žinote, atlieka statymą ant flopo, tada tikrina ant turno ir duoda jums nemokamą kortą. Šiuo atveju būtinai atsakykite į statymą ant flopo! Tikimybė, kad {5-} atsivers arba ant turno, arba ant riverio – 5:1, o kadangi jau po flopo paaiškės jūsų pozicija ir banko dydis, jūs galite ramiai išnaudoti šią 5:1 tikimybę, juk bendrai jūsų tikimybė paimti banką bus 6:1. Aš jau nekalbu apie didesnę tikimybę to, kad kažkas iš ankstyvesnės pozicijos jau atsakys į statymą po flopo, padidindamas jūsų šansus laimėti.

Ši taktika turi tris pagrindinius principus. Pirmasis – jeigu šis „ypatingas“ oponentas vėl pastatys ant turno – nusimeskite. Jeigu pastebite, kad priešininkas nebedaro šios statymo ant flopo/tikrinimo ant turno klaidos, jums geriau atsisakyti mūsų pasiūlytos strategijos.

Antrasis – jeigu kažkas iš žaidėjų irgi pastebi „auką“ ir pradeda naudoti tą pačią taktiką, kaip ir jūs, t.y. tikrina-kelia ant flopo ir stato ant turno, laikykitės atokiau nuo jo! Konkuruoti su juo yra beprasmiška – jis greičiau galutinai sugadins jūsų planus. Sulaukite tinkamos akimirkos. Šis „stiprus“ žaidėjas gali nusilpninti „bendrą auką“ ir padidinti nemokamų kortų kiekį ateityje.

Trečiasis – jeigu oponentas yra ankstyvojoje pozicijoje, ši strategija nebus tokia efektyvi. Jeigu jis statys ant flopo ir tikrins ant turno, žaidėjai, sėdintys tarp jo ir jūsų tikriausiai dažnai statys ant turno, kas visiškai sugriaus jūsų „nemokamų kortų“ strategiją.

Išskyrus trijų taisyklių aspektą, jūs turite stengtis NIEKADA neblefuoti arba pusiau blefuoti ant turno žaisdami prieš tokį oponentą. Mano manymu (ir iš mano patirties), aš laimėdavau didesnį kiekį pinigų iš žaidėjų, davusių man nemokamą kortą, negu kai pusiau blefavau. Ir štai mes vėl grįžome prie jūsų oponento elgesio motyvacijos: jis turi gerą ranką, bet tikrina ant turno, nes bijo, kad kažkas pakels statymą, kai statymai dvigubėja. Todėl jis ir stengiasi nuolat atsakyti iki pat kortų atvertimo ir gali lengvai tai daryti, turėdamas gerą ranką. Ne blefuokite prieš tą, kas stato!

Kada pačiam naudoti šią taktiką

Galų gale, jūs PATYS turite naudoti statymo ant flopo/tikrinimo ant turno strategiją, kai žaidžiate vienas prieš vieną su labai agresyvių žaidėju, kuris turi geras kortas. Tarkime, turite {A-}{Q-}. Jūsų agresyvus oponentas atsako į statymą. Flopas – {A-}{8-}{6-}.Jeigu jūs dabar pastatysite (ką mano manymu ir turite padaryti), jis, tikriausiai, pakels. Tokiu atveju jums būtinai reikia tikrinti ir atsakyti į statymą ant turno ir riverio. Taip jūs išvengiate didesnio pralaimėjimo ir mažinate tikimybę prarasti pergalingą ranką.

Ką galvojate?

Daugiau straipsnių

Kitos istorijos