Žvejo iššūkis Betsafe Fisherman Challenge 2019

Statymų valdymas: Kelios banko limito Omaha situacijos

Statymų valdymas: Kelios banko limito Omaha situacijos 0001

Banko limito Omaha žaidimuose, o taip pat ir žvelgiant bendriau, gera mintis yra valdyti statymus partijos metu taip, kad būtų pelninga tau ir brangu tavo priešininkams. Pradinė mintis – vietoj to, kad sudėtumėt visus pinigus, kai kažkuri bendroji korta, atrodo, verčia jus priimti lemiamą sprendimą, jūs atsakote ir atidedate šį sprendimą iki kitos partijos fazės.

Taigi, vietoj vertingumo praradimo šioje kryžkelėje sustūmus viską aš siūlau įdėti dalį pinigų anksčiau atsakant ir tuomet arba sudėti likusius pinigus, kai lieka mažiau būsimų bendrųjų kortų (viliantis, kad jūsų ranka turės didesnį vertingumą), arba po kitos kortos nusimesti, jei susikaupė debesys ir ilgiau nebeturite pelningos pozicijos. Man patinka tai vadinti „statymų valdymu“.

Žaidžiant Holdem daugelis žaidėjų jau moka pritaikyti šią koncepciją. Tarkim turnyre, kai žaidėjas atsako į permušimą su maža pora ir sustumia viską po bet kurio flopo, kuriame nėra tūzo. Stabtelk ir pirmyn!

Ši koncepcija taip pat turi daug pritaikymų banko limito Omaha žaidimuose (PLO). Žvelgiant bendrai, PLO rankų vertingumai stumiant viską yra artimesni nei Holdem žaidimuose. Taigi, dažnai atsidursite situacijose, kai neturite galimybės nusimesti.

Situacija, kurioje žmonės jau valdo savo statymus

Jūs ir priešininkas turite po $1,000. Įsivaizduokime, kad prieš flopą permušate iki $180 su {9-Spades}{8-Hearts}{7-Hearts}{6-Spades}. Priešininkas pakartotinai permuša jus iki $600. Negalite nusimesti, nes jūsų ranka yra +EV prieš bet kokį protingą oponento kortų diapazoną, kokį jis gali turėti. Tad ką jums daryti? Atsakyti ar sustumti viską? Apie priešininką žinote užtektinai, kad galėtumėte spėti, jog beveik visada jis čia turės tūzus (o jei ne, tuomet greičiausiai jis turės stiprią ranką su karaliais, kaip kad {A-}{K-}{K-}{10-} ar {K-}{K-}{J-}{J-} ir t.t.). Prieš tokį kortų diapazoną sustumti viską būtų +EV sprendimas – įdėti $820, siekiant laimėti $1,200, nes jūsų šansai prieš tūzus su dviem atsitiktinėmis rankomis yra 45 prie 55. Tačiau galite sužaisti dar geriau! Jei atsakysite ir flope atsivers {A-}{2-}{3-}, {A-}{A-}{5-} ar {2-}{3-}{Q-}, galite saugiai nusimesti. O jei atsakote ir flopas jums kažkaip tinka (pagaunate porą ar pirkimą), tuomet paprasčiausiai sustumiate likusius $400. Visi taip elgiasi instinktyviai. Paverčiate +EV situaciją – visko sustūmimą prieš flopą – į dar labiau +EV situaciją tik atsakydami ir tuomet priimdami sprendimą su daugiau informacijos, atsižvelgiant į tikėtinai oponento laikomas kortas, jau kitoje partijos fazėje (šiuo atveju po flopo).

Situacija, kai viskas kiek mažiau akivaizdu

Tarkime, kad turite {10-}{8-}{6-}{5-} ir banke jau yra $400. Flope atsiverčia {10-}{8-Spades}{2-Spades}. Oponentui praleidus statote $200 ir sulaukiate permušimo iki $1,000. Priešininkas turi dar $1,500 ir esate įsitikinęs, kad jis sustums viską. Jūs turite daugiau už jį ir dabar jūsų eilė veikti.

Jei dabar sustumsite viską, rizikuojate dar $2,300, siekdami laimėti $3,100. Turėdamas dvi aukščiausias poras prieš daugelį oponentų greičiausiai pasielgsite teisingai. Tačiau šioje situacijoje prieš daugelį priešininkų greičiausiai dar pelningiau yra atsakyti tuos $800 ir tuomet sudėti likusius $1,500 po turno, jei ten neatsiverčia dar vienas vynas. Daugelis priešininkų tokioje situacijoje nenaudotų praleidimo-permušimo manevro su rankomis, kai perka tik eilę, bet ne spalvą [būtent], bijodami būti priverstais sustumti viską prieš rankas, turinčias pirkimą į spalvą, prieš kurias jie stipriai atsilieka. Taigi, labai didelė dalis priešininkų diapazono bus rankos su pirkimu į spalvą, nekalbant apie setą, kuris jau pirmauja prieš jus.

Jei atsiverčia trečias vynas, priešininkas jus įveiks taip dažnai, kad apsimokės saugiai nusimesti, net jei reikia investuoti tik $1,500, siekiant laimėti $3,500. O jei turne nepasirodo trečios vienspalvės kortos, tuomet įdėsite tuos $1,500 su daug didesniu vertingumu prieš visas perkančiąsias rankas, nei būtumėt turėjęs po flopo. Taigi, valdydami statymus galite pastebėti, kad išdalinate partiją į skirtingų fazių mūšius, vietoj visko sustūmimo situacijos ankstesnėje fazėje. Ir taip valdydami statymus sukuriate situaciją, kurioje atidėtas sprendimas prideda vertingumo jūsų rankai ir todėl turėtų atimtį jį iš jūsų priešininkų. Pridėtinis vertingumas žaidžiant ranką tokių būdu gali būti pakankamai didelis, kad paverstų situaciją (kaip šį), kur sustūmimas po flopo prieš oponento diapazoną būtų šiek tiek –EV sprendimas (taigi, turėtumėte nusimesti) į +EV situaciją, atidėjus sprendimą po kitos bendrosios kortos. Nesate įsitikinę? Šiek tiek pamąstykite apie tai.

Atsiminkite, kad tokiose situacijose yra daromos dvi labai svarbios prielaidos

Pirma, mes padarėme prielaidą, kad gerai suprantame, kokio diapazono ranką laiko priešininkas. Tai yra be galo svarbu, nes be aiškaus supratimo (arba jei šis supratimas yra netikslus) viskas baigsis tuo, kad priimsite labai blogus sprendimus po vėlesnių kortų, vietoj to, kad priimtumėte teisingus. Pavyzdyje su spalva – jei jūsų priešininkas tikrina-permuša su pirkimu į eilę, neturėdamas pirkimo į spalvą, tuomet neteisingai nusimesite, jei turne pasirodys trečia vienspalvė korta ir neteisingai atsakysite kiekvieną kartą, kai atsivers korta, suteikianti jam eilę. Kokia nelaimė!

Antra, mes darome prielaidą, kad jūsų priešininkas atsakys į sustūmimą jei ankstesnėje partijos fazėje kėlėte statymus. Jei ankstesnio sprendimo metu buvo priešininko nusimetimo galimybė, tuomet matematika visiškai pasikeičia. Kiekvienąsyk, kai sustūmus viską priešininkas nusimeta, jūsų vertingumas yra padidintas. Tačiau priešininko nusimetimo pelningumo įtraukimas į sprendimo, dėl kėlimo arba atsakymo priėmimą yra koncepcija, kurią verta atidėti kitam kartui ir kitam straipsniui, tad dėl mūsų tikslų (ir dėl daugelio tikslų prie stalų) mūsų priešininkas niekada nenusimeta, kaip ir mes. Tad turite savęs paklausti: „Ar geriau sustumti dabar, ar apsispręsti po dar vienos kortos?“.

Yra daug situacijų bet kurioje pokerio su daug statymų formoje, kur „statymų valdymas“ yra naudingas. Agresyvumas tokiose situacijose praktiškai yra dogma ir kai manote, kad +EV būtų sustumti viską, būti agresoriumi ir pirmuoju tai padariusiu, siūlau paprasčiausiai „apsidairyti prieš šuolį“ ir kai įvertinsite rankas, visuomet pagalvokite ar nevertėtų atidėti sustūmimo vėlesnei partijos fazei, dabar tik atsakant ir sustumiant vėliau.

Ką galvojate?

Daugiau straipsnių

Kitos istorijos