Suspaudimas: spaudžiame iki galo!

Suspaudimas: spaudžiame iki galo! 0001

Ne taip seniai jūs susipažinote su efektyviu metodu, kuris leidžia jums išmušti iš banko prieš flopą kėlusį žaidėją, tuo pačiu dažnai pasiimant mirusius šaltai atsakiusųjų pinigus. Kalbame, kaip jau dauguma iš jūsų atspėjo, apie suspaudimą.

Šiame straipsnyje mes įsigilinsime į suspaudimo teoriją, išmoksime naudoti jį tinkamoje vietoje ir tinkamu laiku.

Prieš pradedant suspaudinėti į kairę ir į dešinę, reikia apsispręsti, kurios rankos vertos tokio veiksmo, o kurias net belfiniam suspaudimui tinkamoje situacijoe geriau užkasti.

Labai stiprios rankos: AA / KK / QQ / AK

Su tokiomis kortomis mes beveik visada pasiruošę suspaudimui, nekreipiant dėmesio į poziciją. Mūsų rankos velniškai geros, kad galvotume apie kitus variantus. Mes suspaudžiame dėl vertės, dažnai būdami priekyje prieš priešininkų spektrus.

Išimtis sudaro tokie atvejai, kai keliantis žaidėjas yra nitas ir jis kelia iš ankstyvosios pozicijos. Tada turint QQ / AK geriau šaltai atsakyti, o kai kuriose situacijose net nusimesti AK, jei priešininko nito kėlimų spektras yra tikrai saikingas. Pavyzdžiui, prieš 5% spektrą su {A-Diamonds}{K-Diamonds} mes turime vos 49%, ką daro mūsų atsakymą minusiniu ilgoje distancijoje.

Taip pat nereikia pamiršti, kad su AK mes galime būti dominuoti prieš KK+, ir jeigu jūs turite rimtų problemų su nusimetimo mygtuko paieška marginaliose situacijose, aš primygtinai rekomenduoju jums nusimesti AK prieš nitą (atsargų žaidėją). Taip, tiesiog paimti ir išmesti. Patikėkite, be gero žaidimo po flopo tokie atsargūs nusimetimai apsaugos jūsų pokeriui skirtas lėšas nuo mirties.

Vidutinės kišeninės poros: JJ-88

Jeigu prieš jus uždaras žaidėjas atidarė statymus iš UTG1 pozicijos ir jį palaikė du šaltai atsakę žaidėjai, tokią situaciją tikrai negalima laikyti tinkančia suspaudimui su vidutinėmis kišeninėmis poromis. Atsakymas dėl seto vertės gali mus išgelbėti. O gelbėti mus reikia, nes turime neblogą ranką ir galime sugalvoti atlikti čia suspaudimą, neretai įvarę patys save į abejotiną lošimą. Įsivaizduokite, kad esate BB pozicijoje ir atliekate suspaudimą su {10-Hearts}{10-Spades} prieš uždarą keliantį žaidėją iš MP1 pozicijos, kuriam atsakė MP2. Keliantis žaidėjas jums ramiai atsako ir pasirodo flopas – {2-Clubs}{Q-Spades}{4-Hearts}. Jūs ryžtatės tęstiniam statymui ir vėl gaunate atsakymą. Turnas nepagerina jūsų situacijos – pasirodo {8-Spades}. Jūs lyg ir turite simpatišką ranką, bet jums nelieka nieko, tik tikrinti/nusimesti prieš galimą adekvataus priešininko spektrą. Lygiai taip pat mes galėjome sužaisti su {7-Clubs}{2-Hearts}, kas negali mūsų neliūdinti, nes neblogą ranką ({10-Hearts}{10-Spades}) šiuo atveju teko paversti oru.

Žemos kišeninės poros: 77-22

Šios rankos yra nepaprastai patogios suspaudimui blefuojant atlikti, nes su jomis mes visada žinome, ar mes turime šlamštą, ar ne. Vienintelis dalykas, kuriuo mes turime rūpintis, suspausdami su tokiomis kortomis – tai atviro keliančio žaidėjo įvaizdis bei jo gebėjimas numesti prieš permušimą dominuotas rankas, žemas ar vidutines kišenines poras ir, be abejo, visišką šlamštą. Jei prieš jus žaidžia atviras keliantis priešininkas, negebantis pamatyti nusimetimo mygtuko, jums jokiu būdu negalima bandyti išstumti jo iš banko, iš pradžių suspaudžiant prieš flopą, o tada išmušant jį po flopo ryžtingais statymais. Jeigu jūs užsimiršote ir kažkas privertė jus atlikti suspaudimą prieš tokį žaidėją, raskite savyje ryžto ir drąsos nusimesti po flopo, kuris neatnešė jms pastiprėjimo iki seto.

Išnagrinėkime žaidybinę situaciją, demonstruojančią suspaudimo blefuojant privalumus su žemomis kišeninėmis poromis.

Suspaudimas: spaudžiame iki galo! 101

Jūs turite {5-Hearts}{5-Clubs} ir esate MP3 pozicijoje. Priešininkai iš UTG1 ir UTG2 nusimetė savo kortas. Atvirai-agresyvus žaidėjas MP1 pozicijoje atidaro keldamas, jam atsako žuvis. Mes žinome, kad MP1 žaidėjo kėlimo rodiklis siekia 20%, be to, jis linkęs nusimesti vidutinio stiprumo rankas agresijos atveju (nusimetimo po permušimo rodiklis – apie 80%). Tuo tarpu silpnasis priešininkas turi aukštą nusimetimo po tęstinio statymo rodiklį (70%). Turėdami šią informaciją mes gana paprastai galime atlikti suspaudimą, daugiausiai orientuotą į priešininko nusimetimo pelningumą. Mes taip ir padarome ir stebime tokį veiksmą: atvirai kėlęs žaidėjas nusimeta, žuvis atsako. Pasirodo flopas: {A-Hearts}{2-Hearts}{J-Diamonds}. Priešininkas tikrina, mes darome tęstinį statymą, siekdami išmušti jį iš banko. Bet žuvis vėl atsako, ant turno atsiveria nereikšminga korta ({7-Spades}), ir mes ramia siela pasiruošę pasiduoti.

O dabar įsivaizduokime, kad po tokio paties veiksmo prieš flopą, ant stalo verčiasi {K-Spades}{5-Diamonds}{10-Clubs}. Tai tiesiog nuostabu, nes kas gi gali būti geriau, negu setas permuštame banke? Jeigu silpnas priešininkas turi Kx arba juo labiau dvi poras (KT), mums nebus sunku atimti iš jo visus žetonus, žaidžiant agresyviai visose gatvėse.

Mes darome tęstinį statymą ir... Ir priešininkas visgi randa nusimetimo mygtuką. Iš pradžių mes tikėjomės aukšto priešininko nusimetimo pelningumo, mes jį ir realizavome, tad neverta pykti ant atsitiktinių skaičių generatoriaus, nes iki seto mes sustiprėsime tik 12% atveju. Taigi, šioje situacijoje mus daug labiau domina priešininko nusimetimas, negu ant flopo pagautas setas.

Stiprios brodvėjaus rankos: AQ-AT / KQ

Suspaudimas: spaudžiame iki galo! 102

Jeigu prieš jus žaidžia atviras keliantis žaidėjas, ir jo kėlimą palaikė ne daugiau, negu du priešininkai, atsakymas su šiomis rankomis bus geriausiu sprendimu.

Jeigu jus tai suglumino, skubu pateikti vieną reikšmingą argumentą, kuris daro suspaudimą su AQ-AT / KQ abejotinu veiksmu. Mes labai dažnai izoliuojame save prieš geresnes rankas. Mes labai nenorėtume, kad blogesnės Ax / Kx rankos išeitų iš banko, palikdami mus vienas prieš vieną su stipriausiu spektru.

Būtent todėl mums verta žaisti stiprias brodvėjines rankas ramiai, o ne lįsti į kilpą.

Žemi vienspalviai jungtukai: T9s-54s / T8s-64s / T7s-85s

Kaip ir žemų kišeninių porų atveju (77-22), mes turime būti tikri dėl aukšto priešininko nusimetimo pelningumo. Be šio aspekto suspaudimas su spekuliacinėmis rankomis neš mums stabilų minusą. Tačiau kitaip negu žemos poros, vienspalviai jungtukai reikalauja pozicijos prieš oponentus, kuri užtikrins mums reikiamą erdvę manevrams po flopo, jei mes sustiprėmise iki pirkimo. Aš jums primygtinai rekomenduoju vengti suspaudimo be pozicijos, nes situacijos, kuriose atsidursite, bus labai nelengvos. Žaiskite šaltai atsakydami, tikėdamiesi dviejų porų+ / pirkimo, tuo atveju, jei banko šansų tam užtenka, arba išmeskite jungtuką, laukdami geresnės progos įeiti į žaidimą.

Šlamštas

Rankos, kurių negalime priskirti nė vienai aukščiau minėtai kategorijai, reikėtų laikyti visišku šlamštu ir stengtis visaip vengti suspaudimo su jomis. Visada, kai jūs suspaudžiate kėlusį žaidėją bei visus jam atsakiusius, tikėdamiesi gero priešininko nusimetimo pelningumo, nepamirškite apie rankos potencialą – jo jums tikrai prireiks, jei į jūsų suspaudimą atsakys.

Išnagrinėti visų žaidybinių situacijų viename ar dviejuose straipsniuose man, aišku, nepavyks, bet su baziniu šio veiksmo supratimu jūs ką tik susipažinote. Naudokitės gauta informacija kaip įgūdžių tobulinimo fundamentu.

Ką galvojate?

Daugiau straipsnių

Kitos istorijos