WSOP 2018

Žaidimo su vidutinėmis kišeninėmis poromis gudrybės

Žaidimo su vidutinėmis kišeninėmis poromis gudrybės 0001

Pastaba: nors „vidutine kišenine pora“ yra laikoma bet kokia pora nuo 8 iki J, šis straipsnis tiks ir žaidimui su {7-}{7-} ir {Q-}{Q-}.

Dauguma žaidėjų prisipažįsta, kad žaidimas su vidutine kišenine pora – mažiausiai nuspėjamas ir labiausiai apgaulingas. Aš pastebėjau, kad mano oponentai dažniausiai daro dvi grubias klaidas. Pirma, jie priima neteisingą sprendimą prieš flopą. Antra, dauguma pasirenka neteisingą strategiją, jeigu ant stalo pasirodo aukštesnė korta.

Tam, kad laimėtumėte, Jums reikia išstumti iš žaidimo potencialius konkurentus ir likti tarp priešininku turint stipriausią ranką. Tačiau, net jeigu Jūs nemokate „skaityti“ savo oponentų, Jūsų pozicija ir banke likusių žaidėjų skaičius turi aktyviai veikti Jūsų strateginį sprendimą.

Kokiais atvejais vidutinę kišeninę porą reikėtų nusimesti prieš flopą?

Tai, ką dabar pasakysiu, yra be galo paprasta. Jums būtinai reikia nusimesti kišeninę porą prieš flopą, jeigu yra grėsmė, kad kažkas turi aukštesnę porą. Aš suprantu, kad dauguma žaidėjų bijo suklysti ir, pagalvoję, kad priešininkas turi {K-}{K-}, paskubomis išmeta savo {9-}{9-}, vėliau sužinodami, kad oponentas turėjo {A-}{Q-}. Nepasiduokite paniškam išgąsčiui!

Visi žaidėjai, net geriausi iš geriausių, kartais klaidingai įvertiną situaciją ir netyčia nusimeta puikias kombinacijas. Aš manau, kad nusimesdamas gerą ranką, žaidėjas dar kartą įrodo, kad yra jautrus, disciplinuotas ir nepriima neapgalvotų sprendimų bei bando analizuoti situaciją. Be to, neteisingai interpretavus savo padėtį prieš flopą ir nusimetus {10-}{10-}, aš paprastai suprantu, kad nestipriai suklydau savo veiksmuose. Dažnokai pasirodo, kad priešininkas turėjo vienspalvius {A-}{K-}. Tokiu atveju aš pralaimiu ne taip jau ir daug.

Trumpai tariant, jeigu trys ar daugiau žaidėjų kelia statymus prieš flopą ir/arba keliantis oponentas – uždaras žaidėjas su aukštais žaidimo prieš flopą rodikliais, patariu iškart nusimesti kortas.

Kokiais atvejais su vidutine kišenine pora reikėtų kelti statymus prieš flopą?

Dauguma žaidėjų daro klaidą, automatiškai keldami su vidutine kišenine pora tik todėl, kad tai vidutinė kišeninė pora! Kėlimas su {10-}{10-} arba {J-}{J-} turi būti pateisinamas ir nukreiptas tik į potencialių priešininkų rato siaurinimą. Šios kortų poros yra geros, jeigu žaidžiate prieš vieną ar du oponentus. Jeigu kovoti už banką be Jūsų lieka dar trys ar daugiau žaidėjų, vidutinė kišeninė pora praranda savo jėgą ir nebegali priešintis konkurentų spaudimui, jeigu jos nepavyksta pagerinti.

Todėl, jeigu esate ankstyvoje pozicijoje, o prieš Jus niekas neatliko statymo, drąsiai kelkite. Tą patį reikėtų daryti, jeigu esate vidurinėje ar vėlyvoje pozicijoje, o statymą prieš jus atliko daugiausiai vienas žaidėjas. Pakėlę, jūs susiaurinsite oponentų ratą iki dviejų-trijų žaidėjų (įskaitant Jus).

Vienu žodžiu, jeigu turite poziciją, kurioje statymų kėlimas be abejonių sumažins oponentų skaičių, naudokitės proga! Tačiau, jeigu kėlėte ir į tai atsakė daugiau, negu du žaidėjai, ant flopo būkite labai atsargūs.

Taigi, Jūs keliate tik su vienu tikslu: sumažinti konkurentų skaičių. Jeigu pakėlėte, bet ženkliai sumažinti oponentų skaičiaus nepavyko, ypač jei esate ankstyvoje pozicijoje, toliau žaiskite konservatyviai ir būkite pasiruošę bet kada išmesti savo kortas.

Kokiais atvejais reikėtų atsakyti su vidutine kišenine porą prieš flopą?

Jeigu Jūsų kėlimas neduoda reikiamo rezultato, galima tiesiog atsakyti. Įsivaizduokite – Jūs nuolat atsakote, kol ant flopo nepagaunate seto! Pirma, Jūs nerizikuojate didele pinigų suma, antra, galų gale gaunate gerą kombinaciją, ir galimybę laimėti tikrai daug.

Nepamirškite, kad kuo daugiau žaidėjų kovoja dėl banko, tuo mažiau Jūs turite šansų laimėti. Jeigu karts nuo karto atliekate paprastą statymą, o ant flopo iškrenta aukštesnė korta, Jūs galite nusimesti beveik nieko nepraradę. Dauguma žaidėjų kelia statymus arba permuša su tokiomis silpnomis kombinacijomis, kaip {8-}{8-}. Toliau jų kėlimas prieš flopą užkerta jiems kelią link banko, ir jie yra priversti vėl statyti arba atsakyti po flopo, kai ir taip jau yra aišku, kad jie pralaimės. Kartais atrodo, kad šie žaidėjai aklai tikisi pagauti {8-} ant turno, kas pasiteisina labai retai.

Dauguma žaidėjų norės su manimi pasiginčyti. Jų nuomone, žaidėjas turi kelti prieš flopą, jei turi vidutinę kišeninę porą būdamas vėlyvoje pozicijoje, net jeigu į banką jau įėjo du žaidėjai. Čia yra dalis tiesos. Bet iš savo patirties pasakysiu – statymų kėlimas niekada neišmuš iš žaidimų tų, kurie jau atsakė į statymą. Po to, kai mano priešininkai atsako į statymą prieš flopą, bet patys jo nekelia, aš galiu nuspėti, kad jie turi geras kortas, bet nori pamatyti flopą be papildomų išlaidų. Pavyzdžiui, jeigu vienas iš atsakiusiųjų turi {Q-}{10-}, kitas – vienspalvius {A-Spades}{9-Spades}, o aš – {10-}{10-}, prieš flopą mūsų šansai laimėti yra tokie: {Q-}{10-} – 25%, {A-Spades}{9-Spades} – 31%, mano {10-}{10-} – 44%.

Reiškia, mano abiejų oponentų bendri šansai laimėti yra daug didesni (56%) , negu mano (44%). Jeigu aš dabar pakelsiu, tai aš tik padidinsiu banką, kurį, tikriausiai, pralaimėsiu. Be to, jeigu po flopo mes ir toliau žaisime trise, mano šansai laimėti krenta nuo 44% iki 33%, net jeigu vienas iš jų turi silpnesnę kombinaciją. Todėl patariu atsakyti prieš flopą, jeigu žaidime yra daug oponentų. Prilaikykite savo agresiją, kol ateis geras flopas. Jeigu flopas netiko – išmeskite kortas daug nepraradę.

Tačiau nepamirškite, kad atsakydami, Jūs neleidžiate bankui augti. Jeigu atsakote su {9-}{9-}, o jūsų priešininkas turi {A-}{J-}, o po flopo {4-}{6-}{7-} staiga atliekate statymą, jis, tikriausiai, nusimes. Jeigu ir šiame etape oponentai liks žaidime, nesustiprėję, jie, tikriausiai, nusimes po turno. Tačiau Jums pakėlus prieš flopą oponentas gali tiesiog atsakyti ir laikytis stabilios pozicijos, bandydamas Jus „palaužti“. Kodėl? Tiesiog pakėlę prieš flopą Jūs parodėte savo pažeidžiamumą bei atvėrėte oponentui kelią link banko. Juk Jūs nenorite, kad jis vytųsi Jus iki pat riverio su aukštesne pora.

Yra ir dar vienas atsakymo prieš flopą privalumas, kai banke jau yra du žaidėjai: Jūs priverčiate savo oponentus žaisti su turimomis kortomis. Jeigu aš atsakau būdamas vienas iš trijų žaidėjų, o ant flopo pasirodo {A-}{6-}{3-}, pasidaro aišku, kad žaidėjas, turintis {A-}{9-} pradės aktyviai veikti ir statyti, juk prieš flopą nebuvo kėlimų. Taip jis „išduos“ savo kombinaciją ir Jūs galėsite išmesti savo kortas be didelių nuostolių. Bet jeigu Jūs pakelsite prieš flopą, žaidėjas, tikriausiai, priklausomai nuo atsivertusių kortų arba nusimes po flopo, arba atsakys į statymą, kas neduos jums jokios informacijos apie jo rankos stiprumą. Tad geriau atsakykite prieš flopą ir leiskite savo oponentui suteikti Jums visą reikiamą informaciją apie savo ranką.

Flopas

Jeigu prieš flopą niekas nekėlė, žaidimas po flopo panašus į mechaninį procesą. Ant flopo atsivertus aukštesnei kortai, vienas iš priešininkų atlieka statymą, reiškia, jis pagerino savo aukštesnių kortų kombinaciją, ir mano {10-}{10-} porai lieka 9% šansų laimėti. Tokioje situacijoje aš iškart nusimetu. Aš taip pat būsiu linkęs nusimesti, jeigu prieš mane bus atsakyta į statymą. Ir, be abejo, automatiškai išmesiu kortas, jeigu flope atsivers dvi aukštesnės kortos. Laukite tinkamo momento.

Tačiau jeigu flope bus tik viena aukštesnė korta, o prieš mane nebus jokių statymų, aš statysiu pats ir tikrinsiu turną bei riverį, jei kažkas atsakys, nusimesdamas prieš statymą.

Jeigu flopą sudaro tris žemos kortos, pavyzdžiui {2-}{6-}{8-}, aš statysiu arba kelsiu tam, kad apsaugočiau savo porą bei padidinčiau banką, kol esu lyderis. Taip pat aš tikiuosi, kad statymas arba kėlimas privers išeiti iš žaidimo vieną arba daugiau oponentų, kurie gali turėti aukštesnių kortų. Dar kartą pakartosiu: daugiau šansų, kad jie nusimes, yra tada, kai prieš flopą niekas nekėlė.

Taigi, sunkiausiu klausimu lieka šis: ką daryti, jeigu ant flopo atsiverčia aukštesnė korta, o prieš flopą buvo statymų kėlimas. Tai yra agresijos ir oponentų „skaitymo“ įgūdžių klausimas. Jeigu aš turiu {10-}{10-}, ant flopo pasirodo {Q-}{7-}{4-}, o priešininkas kėlęs prieš flopą dabar stato, pirmas klausimas, kuris ateina man į galvą – kaip dažnai šis žaidėjas statys po flopo po to, kai kėlė prieš flopą, net jeigu jis nepagerina savo kombinacijos iškritus aukštesnei kortai? Pagal patirtį žinau, kad dauguma žaidėjų gavę tokias kortas kaip {A-}{K-}, kelia prieš flopą, o kai atsiverčia {Q-}{7-}{4-}, automatiškai atlieka statymą. Ar šis žaidėjas priklauso jų kategorijai? Jeigu taip, Jums reikia kelti statymus ir „išstumti“ oponentą su {A-}{K-} iš žaidimo. Juk šiuo atveju Jūsų šansai laimėti lygūs 75%! Taigi pasistenkite izoliuoti kuo daugiau priešininkų, ypač tą, kuris kėlė prieš flopą.

Tačiau jeigu Jūs pakėlėte, o vienas iš oponentų atsakė, būkite tikri – jis turi mažiausiai damų porą. Atitinkamai, po turno Jums reikėtų tikrinti ir nusimesti prieš statymą. Tačiau kartais į kėlimą po flopo atsakys du žaidėjai, bet nestatys nei po turno, nei po riverio. Tokiu būdu Jūs gausite galimybę nemokamai atversti kortas, kas yra malonu, net jeigu pralaimėsite.

Kitaip tariant, Jums nerekėtų atsakyti į statymą po flopo, jeigu kažkas kėlė prieš flopą. Jeigu atsakote, o sėdintis po Jūsų žaidėjas daro tą patį, Jūs nežinote, kokioje situacijoje esate prieš kitus žaidėjus. Jeigu kažkas atsako į Jūsų kėlimą po flopo, Jūs gaunate visą reikiamą informaciją. Akivaizdu, kad jeigu į Jūsų kėlimą atsako keletas žaidėjų, gali būti, kad vienam iš jų pasisekė gauti aukštesnę porą. Tokiu atveju nusimeskite tik pasitaikius progai.

Turnas

Jeigu po turno ant stalo vis dar nėra nė vienos aukštesnės kortos, tęskite statymus. Jeigu yra viena aukštesnė korta, Jūs likote banke dviese ir esate įsitikinę, kad oponentas turi aukštesnę kortą, kuri nepagerėjo po turno (pvz. {A-}{K-}), statykite po turno ir būkite pasiruošę nusimesti po riverio, jeigu jis atsakys.

Jeigu du ar daugiau žaidėjų atsakė į Jūsų kėlimą po flopo, būkite pasiruošę tikrinti ir nusimesti po turno, jei kažkas statys. Jums taip pat reikėtų tikrinti ir nusimesti, jeigu ant turno atsivers aukštesnė korta ir kažkas atliks statymą. Viskas paprasta ir griežta.

Jeigu po flopo buvo statymų kėlimas, į kurį atsakė du ar daugiau žaidėjų, tikriausiai, Jūsų oponentai tikrins ant turno. Tikrinkite pirmas ir tikėkitės, kad nueisite iki kortų atvertimo neprarasdami žetonų.

Taigi, stenkitės pirmas atlikti statymą po turno. Jeigu dar kažkas stato, aš dažniausiai nusimetu. Jeigu dėl kažkokių priežasčių statote ant turno ir Jūsų statymą kelia – iškart nusimeskite!

Riveris

Čia viskas paprasta. Jeigu ant stalo žemos kortos – statykite. Tačiau jeigu yra pasikartojančių kortų arba pirkimas į eilę/spalvą – geriau tikrinkite ir nusimeskite prieš bet kokį statymą.

Jeigu kažkas stato ant riverio, kai ant stalo yra aukštesnė korta, Jūsų {10-}{10-} pora, tikriausiai, pralaimės. Geriausias sprendimas būtų tikrinti ir tikėtis nemokamo kortų atvertimo. Jeigu oponentas gavo aukštesnę porą, jis jos neišmes net Jums pastačius ant riverio. Jeigu po riverio ant stalo dvi aukštesnės kortas – nestatykite ir neatsakykite į statymus.

Ir pabaigoje, jeigu ant flopo atsivertė aukštesnė korta ir Jūs pastatėte/pakėlėte, bet vėliau patikrinote ant turno, atsakyti po rvierio bus gana sunku. Jeigu oponentas stato ant riverio, reiškia, jam, tikriausiai, pavyko surinkti aukštesnę porą. Kita vertus, Jūsų tikrinimas po turno gali išprovokuoti oponento blefą po riverio arba aktyvius veiksmus su vidutinę porą (žemesne, negu Jūsų). Todėl, nors šiuo atveju Jums geriau būtų nusimesti, visada klausykitės intuicijos balso. Galbūt, Jūsų oponentas ne taip jau tvirtai stovi ant kojų.

Ką galvojate?

Daugiau straipsnių

Kitos istorijos