"Žirklių koncepcija"

“Žirklių koncepcija“ yra viena iš Davido Sklanskio sugalvotų teorijų, apibrėžianti statančio žaidėjo (betting player) ir atsakančio į statymą (calling player) turimų kortų vertes. „Žirklių koncepcija“ ypač vertinga vėlyvosiose turnyrų stadijose.

Sėkmingam turnyrų žaidėjui svarbu suprasti Žirklių koncepciją (TheGap Concept – toliau trumpinama ŽK), kurią Sklanskis pristatė savo knygoje “Tournament poker for Advanced players”. ŽK esmė – reikia turėti stipresnę ranką norint atsakyti į statymą (call a bet) negu tada, kai atlieki statymą pats. Štai tarp rankų stiprumo ir susidaro žirklės, kurių dydis priklauso nuo oponento žaidimo stiliaus. Kuo jis uždaresnis (tight), tuo didėja žirklės, jeigu jis labai atviras (loose) žirklių apskritai gali nebūti. Ši koncepcija dažnai taikoma atvejams, kai palyginus su turimais žetonais privalomieji statymai (blinds) labai dideli.

Turnyruose paprastai stengiesi išvengti susidūrimų su jėgą demonstruojančiais žaidėjais ir išnaudoti silpnumą tų žaidėjų, kurie mėgina išgyventi su mažu žetonų kiekiu (short stack). Labai svarbu suvokti, jog vėlyvajame turnyrų etape žaidėjas neturėti atlikti statymo (bet), jei gavęs permušimą (raise) automatiškai turėtų išsimesti.

Štai pavyzdys, kaip taikoma ŽK tokiais marginaliai kortai kaip K9s. Įsivaizduokite, kad turite ją vidurinėje ar vėlyvojoje pozicijoje. Jei daug žetonų turintis žaidėjas iki jūsų atlieka statymą, tai paprastai reiškia sąlyginai stiprią ranką, kurios diapazonas gali svyruoti tarp AJ+ ir 99+. Visos šios rankos yra stipresnės už jūsų, tad tokioje pozicijoje reikia nusimesti (fold). Bet jeigu visi žaidėjai iki jūsų nusimetė, tuomet su šia ranka galima stumti viską (push allin) – už jūsų liko jau ne tiek daug žaidėjų ir dabar ŽK jau dirba jūsų naudai, kadangi silpni tūzai ir nedidelės poros greičiausiai nusimes.

Kaip minėjau, rankų diapazonas, su kuriomis gali stumti viską prieš atvirą agresyvų (loose aggressive) žaidėją yra kur kas mažesnis nei žaidžiant prieš pasyvų žaidėją. Prieš pasyvų žaidėją gali stumti viską su visomis geltonai pažymėtomis rankomis, čia žirklės bus tikrai didelės, nes pasyvus žaidėjas vargu ar tau atsakys su J8. Nepamirškite, kad jūsų žetonų kiekis vis tiek turi būti pakankamai didelis, kad priverstumėte oponentą nusimesti. Jei norint atsakyti oponentui reikia pridėti tik kelis papildomus didžiuosius statymus (BB), jis atsakys su bet kuo. Prieš agresyvų žaidėją žirklės siaurėja, čia galima stumti A9+, KJ+ ir visomis poromis. Žirklės mažesnės – turite žaisti geresnėmis rankomis.

"Žirklių koncepcija" 101

Atsakymui (calling) galioja atvirkštinis mąstymas – prieš pasyvų žaidėją gali atsakyti tik su labai siauru rankų diapazonu, o prieš atvirą agresyvų žaidėją (loose aggresive) diapazonas didėja ir žirklės plečiasi. Tad labai svarbu suvokti, kokiu gi stiliumi žaidžia jūsų oponentas.

Kadangi daug žaidėjų yra girdėję ar skaitę apie ŽK, galima ginti savo BB nuo nemažos dalies bandymų vogti privalomuosius statymus. Atsakyti su K3 ar A2s yra lengviau nei atsakyti su mažomis sujungtomis vienos spalvos kortomis (suited connectors).

Žinoma, lentelėje pavaizduota rankų apžvalga yra labai statiška, ji tik gali suteikti nuorodas, kaip žaisti prieš vieno ar kito tipo žaidėją, tačiau jums patiems reikės adaptuoti sprendimus pagal savo stilių, stalo dinamiką, žetonų kiekį ir panašiai.

Pagrindiniai akcentai:

1. Kuo arčiau atakuojantis žaidėjas prie UTG pozicijos, tuo didesnės žirklės. Teoriškai ankstyvojoje pozicijoje atliekantis statymą žaidėjas dažniau turi stiprią ranką, o vėlyvojoje – dažniau vagia blindus.
2. Kuo uždaresnis (tight) atakuojantis žaidėjas, tuo didesnės žirklės.
3.Kuo arčiau esate prie atakuojančio žaidėjo, tuo didesnės žirklės, nes išlieka didelė tikimybė, kad žaidėjai už jūsų irgi atsakys ar net permuš (raise).
4. Kuo didesnis oponento ir jūsų žetonų santykis, tuo didesnės žirklės.
5. Kuo mažiau žaidėjų prie stalo, tuo mažesnės žirklės

Savo teorijoje Sklanskis pabrėžia, kad dauguma varžovų nesupras ŽK, tačiau dabartiniuose turnyruose tai tiesiog privalomas įgūdis. Tas faktas, kad dauguma oponentų supranta ŽK, gali suveikti ir jūsų naudai, kai jie ims ginti savo BB su K3o, o jūs atliksite statymą su stipria ranka.
Nepamirškite, kad vėlyvosiose turnyrų stadijoje jūs privalėsite taikyti šią koncepciją, nes nebegalėsite laukti tūzų ar karalių.

Štai trumpas filmukas, kuriame Philas Gordonas dar kartą paaiškina Žirklių Koncepciją.

Ką galvojate?

Daugiau straipsnių

Kitos istorijos