Žvejo iššūkis Betsafe Fisherman Challenge 2019

Seven Card Stud

Prieš kelis dešimtmečius, kol dar nebuvo tokio populiarumo sulaukęs Texas Hold‘em, šis pokerio variantas Jungtinėse Valstijose buvo populiariausias.

Prieš keletą metų, kol dar nebuvo tokio populiarumo sulaukęs Texas Hold‘em, šis pokerio variantas Jungtinėse Valstijose buvo populiariausias. Stud pokerį žaidžia nuo dviejų iki aštuonių žaidėjų.

Didžiausias skirtumas nuo Texas Hold‘em pokerio – Studas žaidžiamas be bendrųjų kortų (no-flop). Kiekvienam žaidėjui per visą žaidimą yra išdalinamos septynios kortos, iš kurių keturios yra atverčiamos, o trys lieka užverstos ir matomos tik tam žaidėjui, kuris su jomis ir žais. Iš šių septynių kortų žaidėjas turi pasirinkti geriausią penkių kortų kombinaciją. Kombinacijos yra identiškos Texas Hold‘em pokeriui: geriausia korta yra Karališkoji eilė (Royal flush) ir blogiausia „Aukščiausia korta, jokios poros“ (high card, no pair).

Žaidimas ir statymo ratai

Prieš išdalinant kortas, kiekvienas žaidėjas sumoka privalomą stalo mokestį (ante) ir taip sudaromas pradinis bankas.

Pirmajame žaidimo etape Jums yra išdalinamos trys kortos. Dvi užverstos, o trečioji atversta ir matoma visiems žaidėjams. Žaidėjas, kuris turi mažiausią atverstą kortą, pradeda statymo ratą ir privalo padėti įtraukiamąjį statymą (bring-in). Įtraukiamasis statymas (bring-in) dažniausiai yra pusė fiksuoto limito (fixed limit). Toliau žaidimas vyksta pagal laikrodžio rodyklę ir kiekvienas žaidėjas turi galimybę atsakyti (call), permušti statymą (raise) arba nusimesti (fold). Statymo ratas užsidaro, kai partijoje liekantys žaidėjai pastato vienodai žetonų.

Pavyzdys: Žaidime dalyvauja Petras, Jonas, Rasa ir Rita. Fiksuotas limitas yra 50/100. Stalo mokestis (ante) 10 ir įtraukiamasis mokestis (bring-in) 50 (ši suma yra pusė fiksuoto limito). Petras yra dalintojas. Prieš pradedant dalinti kortas visi žaidėjai sumoka po 10 (10+10+10+10=40) ir gauna po tris kortas – dvi užverstos viena atversta. Atversta korta pas Joną, pas Petrą, pas Rasą, o pas Ritą. Kadangi pas Joną yra mažiausia atversta korta tai jis ir pradeda žaidimą. Jonas privalo padėti įtraukiamąjį mokestį (bring-in), šiuo atveju 50. Rasa nusimeta (fold), Rita atsako (call), Petras taip pat atsako (call). Žaidimo statymo ratas užsidaro. Partijoje lieka Jonas, Rita ir Petras. Banke yra 190 (40+50+50+50=190).

Tolimesni etapai vyksta taip - atverčiama pirma bendra korta, vadinamoji „ketvirtoji“ (the fourth street), po jos žaidėjai pradeda statymų ratą ir gali statyti (bet), permušti statymą (raise), atsakyti (call) arba nusimesti (fold). Atverčiama antroji bendra korta, vadinamoji „penktoji“ (the fifth street) ir vėl naujas statymų ratas. Tada trečioji bendra korta, „šeštoji“ (the sixth street) ir vėl statymų ratas. Atkreipkite dėmesį, kad šiuos etapus pradeda žaidėjas, kurio atverstoji korta buvo ne žemiausia, o aukščiausia. Ratas užsidaro, kai liekantys žaidėjai pastato vienodą žetonų sumą. Paskutinė korta dedama užversta ir po jos prasideda paskutinysis statymų ratas.

Pavyzdys: Rita turi aukščiausią kortą – tūzą, tai ji pradeda visus etapus, kai verčiamos bendros kortos, o likę žaidėjai žais pagal laikrodžio rodyklę. Po pirmosios bendrosios kortos Rita stato 100, Petras permuša jos statymą iki 200, Jonas atsako (call), Rita nusimeta (fold). Dabar banke 690 (190+100+200+200). Rita pasitraukė, tad dabar Petras pradės statymo ratą, nes jo atverstoji korta aukštesnė negu Jono. Petras stato (bet) 100, Jonas atsako (call). Po trijų ratų banke 890 (690+100+100). Ketvirtąjį statymo ratą vėl pradeda Petras statydamas (bet) 400, Jonas atsako (call). Banke 1690 (890+400+400). Padedama paskutinioji užversta korta ir prasideda paskutinis statymų ratas prasideda. Vėl Petras pradeda ratą ir stato 500, Jonas atsako (call). Atverčiamos kortos ir žaidėjas, turintis aukštesnę penkių kortų kombinaciją, laimi banką.

Septynių kortų Stude labai svarbu atkreipti dėmesį į oponentų kortas.

Pavyzdžiui: Jūs turite eilę (straight), kuriai trūksta penktos kortos – tūzo arba devynakės. Tačiau Jūs pastebėjote, kad trys tūzai jau yra pas oponentus ant stalo, tad kaladėje liko tik vienas tūzas ir keturios devynakės, galbūt per mažai, kad atsakytumėte (call) į priešininko statymą (bet). Arba Jūs turite tą pačią nepabaigtą eilę (straight) ir matote, kad oponentas gali turėti spalvos kombinaciją (flush), tad net ir baigta Jūsų eilė netaptų laiminčia.