Privatumo politika

Duomenų kontrolieriaus tapatybė. Dėl privačios politikos ypatybių atsako (iBus), „duomenų kontrolierius“ (pavyzdžiui, asmuo, atsakingas už duomenų saugojimą, jų talpinimą ir kitą asmeninę informaciją) iBus Media Limit (iBus), kuriuos galite rasti 33-37 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM1 1LB arba susisiekti elektroniniu paštu. Šiame privačios politikos skirsnyje, kai mes sakome „PokerNews“ ar „mes“, mes minime šią kompaniją ar visas kitas dukterines, akcijų turinčias, įmones, susijusias su „iBus Media Limited“. 

Mūsų įsipareigojimas mūsų žaidėjų privatumui. Mes esame įmonės valdytojai ir tinklalapio operatoriai, priklausomi nuo www.pokernews.com, taip pat susiję su kitais kompanijos tinklalapiais. Mes įsipareigojame saugoti žaidėjų konfidencialumą ir visą kitą asmeninę informaciją, pasinaudojant aukščiausio lygio apsaugos programomis, kurias patvirtino Europos Sąjunga. 

Privačios politikos tikslas. Šios privačios politikos tikslas yra jums paaiškinti ir padėti suprasti kaip mes renkame, laikome ir saugojame vartotojo asmeninę informaciją bei paaiškinti jūsų teises į šią informaciją ir jos panaudojimą. 

Mūsų teisiniai įsipareigojimai. Laikydamiesi Meno Saloje priimto duomenų apsaugos įstatymo 2002 metais, (informacija gali būti papildyta kartas nuo karto), mes įsipareigojame saugoti asmeninę informaciją. Mes pasiliekame teisę jūsų asmeninę informaciją perduoti mūsų kompanijai priklausančios dukterinėms įmonėms, „affiliate“ partneriams, kurie veiklą vykdo Europos Sąjungoje. Tokiu atveju mes laikomės privataus asmens saugumo reikalavimų ir perduodame informaciją tik tokioms jurisdikcijoms, kurios atitinka įvairius įstatyme numatytus saugumo reikalavimus. 

Ką terminas kapitalizuotos sąlygos reiškia? Jei mes nenurodysime specialios reikšmės privačioje politikoje, kapitalizuotos sąlygos terminas turi viršenybę bet mūsų „Sąlygose ir Nuostatuose“, jei tai prieštarautų „Privačiai Politikai“. 

1. Jūsų sutikimas su Privatumo Politika

 • Sutartis. Naudodamiesi mūsų paslauga jūs („vartotojas“ arba „jūs“) sutinkate su išvardintomis šios privatumo politikos sąlygomis, kurios, kartas nuo karto, gali būti papildytos ar šiek tiek pakeistos, išškyrus tai, kad mes asmeniškai paklausime, pateikiant duomenis, ar sutinkame gauti reklaminius pranešimus iš: (a) mūsų ir (b) trečiųjų šalių tiekėjų, su kuriais galima dalintis jūsų duomenimis.
 • Pakeitimai. Kartais nuo karto, mes pasiliekame teisę keisti šią privatumo politiką. Pakeitimas įsigalios iškart po paskelbimo tinklalapyje. Todėl mes rekomenduojame periodiškai aplankyti šį privatumo politikos skirsnį ir žinoti visą svarbiausią saugumo informaciją.

2. Kokia informacija yra renkama ir kokiu tikslu?

 • Registracijos detalės. Norint prisijungti prie svetainės mes paprašysime patvirtinimo įvedant sugalvotą vartotoją vardą, slaptažodį, veikiantį elektroninio pašto adresą ir šalies, kurioje gyvenate, pavadinimą. Vos tik sėkmingai aktyvuosite savo paskyrą, jūs galėsite pridėti papildomą asmeninę informaciją savo sąskaitai: vardą, pavardę, gimimo dieną, lytį, namų tinklalapį, Twitter profilį ir kitą informaciją.
 • Nuolatinis duomenų fiksavimas. Be to, kad naudojatės mūsų svetaine, mes taip pat renkame ir saugome dalį jūsų asmeninės informacijos, įskaitant informaciją apie jūsų veiklą mūsų svetainėje ir informaciją, esančią jūsų naudojamuose įrenginiuose tam, kad galėtume patobulinti teikiamas paslaugas. Taipogi mes naudojame slapukus (cookies) ir mūsų slapukų politiką rasite paaiškintą žemiau.
 • Duomenų išlaikymas. mes saugojame jūsų privačią informaciją tiek laiko, kiek būtina privatumo politikos nurodymo tikslais. Mes nenaudosime jūsų asmeninės informacijos, išskyrus būtinus atvejus, būtiniems tikslams. Bet išsaugosime jūsų asmeninius duomenis iki 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui, kad galėtume laikytis mūsų reguliuojamų ir kitų teisinių įsipareigojimų ir, kad galėtume ginti save nuo bet kokių pateikiamų pretenzijų. Visa kita asmeninė informacija, kuri taps nereikalinga šiems tikslams, bus iškart ištrinta praėjus nustatytam laikotarpiui.
 • Tikslai. Mes, įmonių grupės nariai, mūsų affiliate filialai ir kitos trečiosios šalys, teikiančios mums paslaugas, gali panaudoti dalį jūsų asmeninės informacijos, siekiant suteikti kuo geresnes paslaugas jums. Ypatingai tai apima toliau sekančius tikslus (bet mes pasiliekame teisę panaudoti jūsų asmeninę informaciją bet kokiems kitiems tikslams, kurie reikalingi mūsų verslui ir jūsų paslaugos aprūpinimui). 
  • Aprūpinti jus informacija ir/ar paslaugomis
  • Identifikavimo ir tikrinimo tikslais
  • Statistinės analizės ir tyrimams
  • Kitiems tyrimams ir plėtrai
  • Rinkodarai, rinkos tyrimams, klientų apklausos ir klientų profiliavimas
  • Duomenų analizė; ir
  • Laikytis visų reguliavimo reikalavimų.

3. Salygos asmeninės informacijos apdorojimui

 • Sąlygos: Mes apdorosime jūsų pateiktą asmeninę informaciją dėl daugelio skirtingų priežasčių, kurios yra nustatytos ir apibūdintos atitinkamuose duomenų apsaugos įstatymuose.
 • Sutikimas. Jūsų asmeninės informacijos tvarkymas mums bus pirmiausia reikalingas siekiant jus aprūpinti mūsų teikiamomis paslaugomis. Kartas nuo karto, mes galime paprašyti jūsų leidimo informacijos tvarkymui asmeniškai, tokiu atveju jūsų informacija bus tvarkoma pagal tokį sutarimą ir jūs galėsite bet kuriuo metu atsiimti atšaukti sutikimą raštu. Pavyzdžiui, mums jūsų sutikimas bus reikalingas mums norint atsiųsti jums pasiūlymus, susijusius su rinkodara ir kitais reklaminiais pranešimais.
 • Sutarties įvykdymas, teisinio įsipareigojimo laikymasis. Mums taip pat gali prireikti apdoroti jūsų asmeninę informaciją, jei tai tampa būtina sutarties vykdymui (pavyzdžiui, „Salygos ir Nuostatai“, kai jūs atsidarote Vartotojo Sąskaitą) arba, kad galėtume laikytis kitų teisinių įsipareigojimų.
 • Teisiniai interesai: Galiausiai, mes taipogi galime panaudoti jūsų asmeninę informaciją, jei manome, kad tai reikalinga mūsų teisėtų interesų užtikrinimui ir galime garantuoti, kad tai nepažeis jūsų interesų ir teisių. Į mūsų teisinio tvarkymo pavyzdžius įeina: (1) kai mes atskleisime jūsų asmeninę informaciją mums priklausančioms grupės įmonėms administravimo tikslais (2) kai mes nustatome, kad mūsų bendrovės pasiūlys daugiau naudos mūsų teikiamoms paslaugoms ir pateiks kitos vertingos informacijos, (3) siekiant užtikrinti informacijos saugumą, įskaitant neteisėtas prieigas prie mūsų elektroninio ryšių tinklo.

4. Informacijos dalijimasis, atskleidimas ir gavėjai

 • Konkretus atskleidimas. Mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją jeigu: 
  • Bet kuriam gavėjui, jei tai numato įstatymai ar reguliavimo institucija
  • Bet kuriai reguliavimo institucijai
  • Trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas mums ar mūsų vardu
  • Trečiosioms šalims rinkodaros tikslais, jei jūs sutikote ir neginčijote, kaip nurodyta žemiau
  • Trečiajam asmeniui, kuris įsigijo mūsų verslą ar dalį jo
  • Jeigu mes tikime, kad tokie veiksmai yra būtini
  • Ginti savo teises ir turtą
  • Su jūsų sutikimu
  • Incidento išieškojimo tikslais
  • Arba kaip nurodyta 5 skyriuje
 • Bendros informacijos atskleidimas: Mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją savo darbuotojams ar kitų, su mūsų veikla susijusių, įmonių grupės darbuotojams, mūsų agentams ir kitų trečiųjų šalių paslaugų tiekėjams, kurie jūsų suteiktą informaciją panaudos paslaugos tiekimui.
 • Kombinuoti asmeniniai duomenys. Mes galime sujungti jūsų asmeninę informaciją pagal privatumo politiką ir ją naudoti bei apdoroti su privačios politikos nurodytais tikslais.

5. Konfidencialumas

 • Ką mes darome? Mes įdėjome labai daug pastangų, kad galėtume apsaugoti jūsų asmeninę tapatybę ir kitą svarbią informaciją apie individualius vartotojus. Mes sąmoningai neleisime prieiti prie informacijos bet kokiems asmenims, esantiems už mūsų grupės ribų, išskyrus patį vartotoją ar kaip nurodytą mūsų privačios politikos sąlygose. Mes atlikome daug investicijų į mūsų serverius, duombazę, atsarginę kopiją ir kitas šifravimo technologijas, kad galėtume apsaugoti informaciją, kurią renkame ir apdorojame. Visos naujausios technologijos jau yra įdiegtos.
 • Ką Jūs galite padaryti? Jūs taip pat turėtumėte įdėti šiek tiek pastangų, norėdami apsaugoti savo asmeninę informaciją. Jūsų prisijungimai prie svetainės yra konfidencialūs ir jūs turėtumėte dėti visas pastangas, kad išlaikytumėte jų slaptumą.

6. Konfidencialumo limitas

 • Teisiškai privalomi atskleidimai. Atsižvelgiant į legalius reguliavimo ir saugumo reikalavimus, aplinka kurioje dirbame, susiklosčius tam tikroms sąlygomis ir aplinkybėms, kartais gali reikalauti atskleisti asmeninę informaciją apie esančius vartotojus ir mums gali būti draudžiama įspėti, kad tai padarėme. Mes pasinaudosime mūsų teisėmis apriboti tokį atskleidimą: a) jei mes tikime, kad turime taip padaryti atsakydami į teismo šaukimą ar kitokį teisinę procesinę pareigą; b) kai yra būtina surasti ir identifikuoti subjektą dėl teisių išsaugojimo ar vykdymo; Turėkite omenyje, kad mes galime atskleisti vartotojo asmeninę informaciją, vardą, gimimo datą, gyvenamąją gatvę, šalį, šalies kodą, telefoną, numerį, elektroninį paštą, apygardą, paskyros veiklą ar jūsų ryšius su kirais naudotojais mūsų trečiųjų šalių agentams ar valdžios institucijoms, jei tai gali būti reikalinga dėl teisinių nusikaltimų, pavyzdžiui, sukčiavimo, pinigų plovimo, teisių pažeidimo, piratavimo, nuosavybės teisių pažeidimo, neteisėtos veiklos ir kitų, dėl kurių gali atsirasti teisinės atsakomybės.
 • Grupės marketingas. Mes galime panaudoti jūsų elektroninį paštą ar telefono numerį pranešimams apie naujienas, pasiūlymus ar kitą su marketingo veikla susijusius pranešimus. Jei jūs nebenorėsite gauti reklaminių žinučių, naujienlaiškių ar kitų pasiūlymų, jūs galėsite atsisakyti šių pranešimų registracijos formoje. Be to, jūs bet kuriuo metu turite teisę kreiptis į mus ir pranešti, kad nenorite gauti reklaminių pranešimų. Tai padaryti galėsite atsiųsdami laišką į klientų aptarnavimo skyrių.
 • Trečiųjų šalių pasiūlymai. Jei jūs mums davėte leidimą, mes taip pat galime duoti jūsų asmeninį elektroninį paštą ir telefono numerį trečiosioms šalims, kad jie galėtų jums atsiųsti reklamas. Bet kuriuo metu jūs turėsite galimybę atsisakyti reklaminių žinučių ir jas visas pašalinti. Jei nuspręsite nebegauti reklaminių pasiūlymų, mes pašalinsime jūsų duomenis iš rinkodaros platinimo sąrašų. Tačiau partneriams, kurie jau buvo gavę jūsų informaciją, jos turėsite atsisakyti pagal atskirą prašymą.
 • Viešumas. Mes naudosime tik jūsų vardą ir detales reklaminėse medžiagose su jūsų raštišku leidimu.

7. Jūsų teisės, susijusios su jūsų informacija

 • Teisė prašyti informacijos apie jus. Mes siekiame laikyti kaip įmanoma kuo tikslesnę informaciją apie jus. Jūs galite su mumis susisiekti bet kuriuo metu ir peržiūrėti, pakeisti ar gauti informacijos kopiją, pakeisti duomenis pagal įstatymą. Tokiu atveju mes galite reikalauti jūsų asmenybės įrodymo ir patvirtinimo, prieš imdamiesi tokių veiksmų. Norėdami susisiekti su mumis, kaip nurodyta 12 punkte, kreipkitės elektroniniu paštu į klientų aptarnavimo skyrių. Esant tam tikroms aplinkybėms, gali prašyti tam tikro užmokesčio, jei reikėtų padengti administravimo išlaidas.
 • Papildomos teisės. Turite teisės, susijusias su asmeniniais duomenimis: 
  • teisė prieštarauti procesui, kuris gali sukelti žalos;
  • teisė prieštarauti numatytiems sprendimams;
  • jei informacija yra tvarkoma neteisingai, taisoma, ištrinami asmens duomenys ar užblokuojami;
  • teisė reikalauti kompensacijos, kurios reikia siekiant padengti atsiradusius pažeidimus dėl apsaugos įstatymo.

Jei gerai nesuprantate ar nesate tikri dėl savo teisių, nežinote, kaip tiksliai bus tvarkoma jūsų asmeninė informacija, turėtume susisiekti su Meno salos duomenų saugotojais (informaciją rasite žemiau). Jei susisieksite dėl duomenų saugojimo, mes padarysime viską, kad patenkintume jūsų prašymą. 

8. Slapukai

Slaputai yra teksto informacijos eilutės, kurios parsiunčiamos ant jūsų darbalaukio, kompiuterio ar mobilaus įrenginio, kuomet jūs aplankote svetainę. Tuomet jis yra persiunčiamas atgal į svetainę, kurioje apsilankėte. Norėdami sužinoti, kokie slapukai yra ir ką jie daro, apsilankykite www.allaboutcookies.org tinklalapyje. 

Slapukai yra labai naudingi bei naudojami skirtingiems tikslams. Jie padeda efektyviau naršyti po svetaine ir pagerinti naršymo patirtį.

Kartais slapukai yra naudojami siekiant padėti užtikrinti, kad reklamas, kurias matote, yra susijusios ir jus dominančios. Mes naudojame slapukus, kad galėtume stebėti perėjimus į mūsų svetaines, žinoti jūsų pirmenybes ir generuoti anoniminius statisnius duomenis, kuriuos naudojame pagerinti naudotojų patirtį mūsų tinklalapiuose. Mums slapukai taip pat reikalingi siekiant kuo efektyviau išnaudoti reklamos kampanijų efektyvumą, apriboti reklamos parodymų skaičių ir pateikti kuo efektyvesnių jus dominančių skelbimų. 

Detalesnę informaciją apie slapukus ir jų panaudojimą galite rasti mūsų tinklapio „Slapukų Politkoje“, kurioje parodyta kaip galite įjungti, išjungti ar pakeisti Slapukus. 

9. Tolimesnė informacija

Džiaugiamės, kad galime pateikti jums daugiau informacijos apie tai, kaip svarbu apsaugoti jūsų asmeninius duomenis. Jei turite klausimų, prašome susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi. Taip pat galite prašyti daug naudingos informacijos - duombazės apsaugos, asmeninių duomenų saugumą ir privatumą susisiekę su Meno Salos Informacijos Apsaugos pareigūnais www.inforights.im

Privati politika paskutinį kartą redaguota: gegužės 18, 2018