Naudojimo sąlygos

 1. Bendrai

  PokerNews, kaip ir keletas kitų puslapių, priklauso ir yra valdomi iBus Media Ltd. („PokerNews“, „mes“, „mūsų“, ar „mus“). Šios pagrindinės sąlygos ir terminai („Sutikimas“) reglamentuoja susitarimą, kuriuo galima pasiekti šią svetainę ir pasinaudoti jos teikiamomis paslaugomis. Prisijungdami ir naudodami šią „Paslaugą“ jūs sutinkate, jog perskaitėte visą šį Susitarimą ir bęsąlygiškai su juo sutinkate net jei ir jūs nesate mūsų registruotas vartotojas. Šis susitarimas galioja kiekvienam lankytojui, vartotojui ir kitiems, kurie turi prieigą prie tinklalapio ar jo teikiamų paslaugų.

 2. Duomenų apsauga

  Jūsų asmeninės informacijos apsauga mums yra labai svarbi. Taigi, mes imamės atitinkamų veiksmų, siekiant apsaugoti asmeninę vartotojų informaciją. Todėl prieš sutinkant su šiuo Susitarimu, pirmiausia prašome perskaityti Privatumo Politiką ir suprasti, kaip jūsų asmeninė informacija yra saugoma ir tvarkoma.

 3. Vartotojo kuriamas turinys

  Mūsų puslapis suteikia galimybę kiekvienam vartotojui kurti atsakirą savo turinį. Taip pat, kartas nuo karto bus rengiami įvairūs konkursai. Kaip vartotojas, jūs pripažįstate, kad visi rašomi pranešimai, nuomonės, patarimai, tekstai, video medžiagos, paveikslėliai ar nuotraukos (nurodant šaltinį), konkurenciniai įrašai ir visa kita yra pačio autoriaus atsakomybė. Kaip žinote, PokerNews negali visko patikrinti ir redaguoti, tad visą atsakomybę už įkeltą turinį prisiima pats autorius. Šioje skiltyje PokerNews neprisiims jokios atsakomybės už turinį.

  Įkeldami savo turinį jūs suteikiate PokerNews pilną teisę juo naudotis, jį kopijuoti, platinti, keisti, skelbti viešai be jokio kompensavimo jums ar trečiajai šaliai (nebent yra prieš tai sudaryta raštiška sutartis ir ji patvirtinta abiejų pusių). Įkeldami šį turinį į mūsų tinklalapį jūs sutinkate atsisakyti visų moralinių teisių į jį. Jūs taip pat pripažįstate, kad PokerNews turi neribotą teisę (bet jokiu būdu ne pareigą) atmesti arba ištrinti jūsų įkeltą tekstą, jei mūsų manymų jis yra netinkamas. Jūs pripažįstate, jog PokerNews turi teisę ištrinti jūsų sąskaitą, jei per šešis mėnesius jūs nė karto nepapildote turinio.

  Jūs suprantate ir sutinkate, kad už bet kokią padarytą žalą failo, kurį jūs siuntėte, įkėlete, persiuntėte ar transliavote, visą atsakomybę turėsite prisiimti tik jūs. PokerNews neprsiima jokios atsakomybės už jūsų publikuojamą turinį. Jūs suprantate ir pripažįstate, kad jei įkelsite netikslų, įžeidžiantį, nepageidaujama ar nepadorų turinį, PokerNews už tai nebus atsakingas ir žalos, už jums galimai pateiktus kaltinimus, neatlygins. Jūs esate visiškai atsakingas už savo sąveiką ir bendradarbiavimą su kitais PokerNews lankytojais. Mes pasiliekame teisę, stebėti ir spręsti ginčus tarp jūsų ir kitų vartotojų..

 4. Vartotojo elgesys

  Tik jūs esate atsakingas už visą keliamą turinį į PokerNews ir tik jūs prisiimsite visą atsakomybę už galimas pasekmes. Jūs sutinkate nenaudoti šios paskyros šiems dalykams:

  Nerašyti jokių temų, kurios galėtų pažeisti autorių teises ir padarytų pažeidimą trečiajai šaliai.

  Nenaudoti šios paskyros pornografiniems, nesąžiningiems, amoraliems ar nelegaliems tikslams. Naudoti šią PokerNews skiltį išvardintiems dalykams aukščiau yra griežtai draudžiama. Šmeižianti ir neteisėto turinio medžiaga yra taip pat griežtai draudžiama. Už šių taisyklių laužymą jums ir trečiajai šaliai gali būti uždrausta lankytis PokerNews tinkle visam laikui. PokerNews pasilieka teisę reikalauti atlygio iš pažeidėjo žalai atlyginti.

  • Draudžiama daryti reklamą ir siųsti reklaminius laiškus.
  • Draudžiama kelti medžiagą į PokerNews kuri yra programinės įrangos paskirties, programas, aplikacijas, virusus, kurie pakenktų PokerNews programinei įrangai arba kitiems lankytojams.
  • Draudžiama įvesti neteisingą informaciją registruojantis ar pasinaudoti kito žmogaus tapatybe.
  • Draudžiama šmeižti ar priekabiauti prie kitų dalyvių.
  • Draudžiama bandyti gauti prieigą prie PokerNews, duomenų, tinklo ar sistemos. .
  • Vykdyti veiklą, kuri pažeidžia privatumą ar nuosavybės teises kitiems.
  • Išsiųsti, siųsti, perduoti arba kitaip pateikti bet kokį turinį, kuris yra neteisėtas, žalingas, grasinantis, įžeidžiantis, vulgarus, nešvankus, šmeižtinas, viešinantis privatumą ar rasistinis, etninis ir kitaip smerktinas yra greižtai draudžiamas. .
  • Draudžiama talpinama informacija pakenkti nepilnamečiams.

  PokerNews pasilieka teisę laikinai arba visam laikui uždrausti vartotojus, kurie pažeidžia įstatymus, nurodytus šiame Susitarime arba dėl bet kokios kitos priežasties, kuri, PokerNews nuomone, yra rimtas piktnaudžiavimas.

 5. Nuosavybės teisės

  Visas publikuojamas turinys PokerNews svetainėje (išskyrus vartotojų kuriamą turinį), įskaitant paveikslėlius, nuotraukas, grafiką, animaciją, vaizdo, garso ir tekstines ( "Svetainės turinys") naujienas priklauso tik PokerNews ir / arba jos licenzijas turintiems asmenims ir yra saugoma autorinių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių. Jūs patvirtinate, kad naudojant svetainę ir bet kokią jos paslaugą, jūs negaunate teisių į tinklapio turinį ar bet kurią jo dalį. Kopijuoti ar norint iš dalies pakeisti PokerNews turinį būtina iš anksto gauti mūsų raštišką sutikimą, ypač reklamai ar kitiems komerciniems reikalams. Bet koks kopijavimas, keitimas ar platinimas yra griežtai draudžiamas be išankstinio raštiško PokerNews leidimo.

 6. Prekės ženklo apsauga

  “PokerNews” vardas ir logo yra prekiniai ženklai, kurie priklauso iBus Media Ltd. Naudoti šiuos prekinius ženklus be jokio raštiško sutikimo yra griežtai draudžiama.

 7. Tinklapio nauodjimas

  Jūs neturėtumėte naudotis mūsų paslaugomis, jeigu nesate sulaukę 18 metų. PokerNews gali apriboti asmeniui tinklapio naudojimo teises ar pakeisti naudojimumo kriterijus bet kuriuo metu.

 8. Nuorodos į kitus tinklapius

  Mūsų tinklapyje gali būti nuorodų į kitus tinklapius. Tačiau mes bet kada galime juos pašalinti ar pakeisti nuorodas į kitus tinklalapius. Visos nuorodos yra pateiktos dėl jūsų, todėl jūs pats prisiemate atsakomybę. Jūs turite perskaityti visas kitos svetainės sąlygas ir prisiimti atsakomybę sau už naudojimą. Mes nepriržiūrime, nestebime ir nesekame kitų tinklapių veiklos ir turinio. Jūs sutinkate, kad mes nesame atsakingi už kitų tinklapių turinį, publikuojamą šioje skiltyje.

 9. Apribomijimo atsakomybė

  PokerNews deda dideles pastangas, kad informacija, pasirodanti tinklalapyje būtų tiksli ir taisyklinga. Tačiau, mes negalime visiškai garantuoti, kad informacija bus visada teisinga ir negalime atsakyti už visų mūsų darbuotojų pateikiamą turinį. PokerNew neprisiima atsakomybės už padarytas klaidas ir pasilieka teisę keisti informaciją aprašymuose ir bet kurioje kitoje skiltyje.

  Kaip ir anksčiau, minėtose tinklalapio nuostatose yra priimta ir suprantama, kad mūsų paslaugos yra tokios, kokios yra ir nėra garantijos, kad visa informacija yra teisinga. Mes neatsakome dėl tam tikrų klaidų, kurios gali įtakoti jus, kaip vartotojus. PokerNews nesuteikia jokios garantijos, kad mūsų paslaugos atitiks jūsų reikalavimus ar, kad visas turinys, informacija bus tiksli ir patikima. Taip pat mes negarantuojame, kad mūsų paslaugos veiks be jokiu trikdžių ir gedimų. Mes pasižadame kuo greičiau spręsti iškilusias problemas ir tvarkyti gedimus.

  Jūs aiškiai suprantate ir sutinkate, kad PokerNews nėra atsakinga jums ar trečiosioms šalims už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą ir patirtus nuostolius, kurie galėjo atsitikti dėl:

  1. Nemokėjimo naudotis mūsų tinklapiu.
  2. THE COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS AND SERVICES RESULTING FROM ANY GOODS, DATA, INFORMATION OR SERVICES PURCHASED OR OBTAINED OR MESSAGES RECEIVED OR TRANSACTIONS ENTERED INTO THROUGH OR FROM THE SERVICE; (3) UNAUTHORIZED ACCESS TO OR ALTERATION OF YOUR TRANSMISSIONS OR DATA; (4) STATEMENTS OR CONDUCT OF ANY THIRD PARTY ON THE SERVICE; OR (5) ANY OTHER MATTER RELATING TO THE SERVICE. This Restriction of Liability section applies only to the extent permitted by applicable law.
 10. Pažeidimai

  Prašome pranešti apie bet kokį pastebėtą pažeidimą pagal šio susitarimo taisykles, nauodamiesi mūsų susiekimo forma.

 11. Paslaugos ir taisyklių pakeitimai

  PokerNews pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar nutraukti savo paslaugas ar bet kokią dalį be jokio išankstinio perspėjimo. Jūs sutinkate, kad PokerNews nėra atsakinga už jūsų patirtą žalą dėl mūsų tinklalapio pakeitimo ar sustabdymo. Taip pat PokerNews gali keisti naudojimo sąlygas ir teises bet kuriuo metu. Jeigu mes pakeisime naudojimo sąlygas ir teises, mes iš karto jas pakeisime naudojimo sąlygų puslapyje. Mes rekomenduojame jums retkarčiais apsilankyti vartojimo sąlygų puslapyje, kad žinotume visus atliktus pakeitimus. Kad būtų lengviau sužinoti, kas buvo atlikta, mes pažymėsime datą, kada buvo paskutinis taisyklių pakeitimas. Jei ir po pakeitimų toliau naudosite paslaugomis, reiškia jūs sutinkate su visomis sąlygomis ir taisyklėmis. Jeigu jūs nenorite sutikti su sąlygomis, tuomet nustokite naudotis mūsų paslaugomis.

 12. Bendrosios sąlygos

  Šis nutarimas kartu su privatumo polisu sudaro sutartį tarp jūsų ir PokerNews. Jei kuri nors iš šio nutarimo nuostatų yra neteisinga, tokios nuostatos neturi įtakos likusioms šios sutarties galiojimui ir teisingumui.

No waiver of any term of this Agreement shall be deemed a further or continuing waiver of such term or any other term, and PokerNews.com's failure to assert any right or provision under this Agreement shall not constitute a waiver of such right or provision. Šis susitarimas reglamentuoja Meno salos įstatymus ir visi nusižengimai pagal šią sutartį bus baudžiami pagal Meno salus įstatymus. Nesvarbu, kurioje šalyje jūs gyvenate - gimtojoje ar užsienyje, už pažeidimus jūs privalėsite atsakyti pagal tos šalies įstatymus ir galite būti atitinkamai nubausti. Jūs negalite pakeisti šio susitarimo sąlygų ir taisyklių, nebent jums bus suteiktas išankstinis raštiškas PokerNews leidimas jas pakeisti. PokerNews gali perimti arba iš dalies, arba visą šį susitarimą savo nuožiūra. Šio Susitarimo versija anglų kalba bus vyraujanti ir pagrindinė, radus neatitikimų tarp šios išverstos versijos.

(c) 2003-2013 PokerNews.com Visos teisės saugomos.. Už visas parašytas nuomones PokerNews atsako patys autoriai.

Paskutinį kartą atnaujinta: gegužės 2-ąją, 2014