Pagrindinis turnyras

Vyrai nenustoja skriausti moterų

[user136687]
Privalomiesiems statymams esant 100/200 kaunietis Povilas Kvederys iš vidury esančios pozicijos pakėlė iki 500. Už jo sėdėjusi panevėžietė Asta Kaškevičienė atsakė. Bendrosios kortos {A-Clubs}{7-Clubs}{7-Diamonds} dar paaštrino situaciją: Povilas iškart statė 500, Asta nenusileido - pakėlė dvigubai iki 1000, Povilas dar kartėlį permušė iki 4000, Asta trumpam "sėdo į tanką". Gūžtėlusi pečiais Asta sutiko (call) ir pasiliko 1625 žetonus ateičiai. Ketvirtoji korta menkai ką keitė - Povilas jau buvo paruošęs paskutinę porciją. Asta iškart atsakė. Rodom ką turim džiaugiasi stalas, o pasirodo Povilo rankose {7-Spades}{6-Diamonds}, varžovė nenoromis verčia {A-Spades}{K-Diamonds}. Kažkas dar suklykia "ace!!!", bet krupje verčia "deuce" ir Asta pakyla nuo stalo sutraukdama prie kitų stalų sėdinčiųjų stipriosios lyties atstovų žvilgsnius (graži moteris ;) ).