Pagrindinis turnyras

Kaubojai. Yes!!!

[user136687]
Marius Bubulis sėdėdamas UTG pozicijoje padėjo standartinį statymą, mūsų anksčiau minėtas Adamonis sustūmė visus turėtus žetonus. Žaidėjas, sėdintis mažajame statyme (small blind)taip pat pasakė statau visus žetonus. Marius susimąstė ilgam. Galiausiai sako sutinku (call) ir parodo {K-Hearts}{K-Clubs}. Adamonis parodė {A-Clubs}{10-Hearts}. Paskutinysis herojus pamatęs varžovų kombinacijas pasijautė prastai - {J-Diamonds}{J-Clubs}.
Bedrosios kortos niekam nepadėjo ir Marius garsiai suriko "yes!".