Pagrindinis turnyras

Krenta ir Tomas Genevičius

[user136030]

Prieš flopą sustūmęs viską Tomas Genevičius atvertė {10-Clubs}{10-Spades}, o Kęstutis Viselga {k-Spades}{q-Clubs}. Flopas nuliūdino Tomą {q-Spades}{a-Spades}{7-Hearts}, turnas nieko nekeitė {7-}, o riveris {k-} padėjo tašką šioje partijoje.