Pagrindinis turnyras

Lucky river

[user136030]

Paulius Ajauskas pasiėmė nemažą banką. Vaikinas turėdamas {3-}{q-} drąsiai kėlė statymus po flopo {5-Diamonds}{j-Diamonds}{3-} ir po turno {10-}. Darius Darbūnaitis atsakė, o riveryje Paulius pasigavo {q-Clubs}. Abu žaidėjai praleido, o pamatęs dvi Pauliaus poras Darius nusimetė neparodęs kortų.