Unibet Poker Savaitgalis

Nesėkminga vagystė

[user135774]
Laisvis Vymeris dvigubinasi. 35000 turėjęs vaikinas iš SB pozicijos atsakė į Banerio All-in, kuriuo jis bandė vogti privalomuosius statymus su {K-Diamonds}{10-Spades}.
Bendrosiose kortose atsivertė full house - {A-Diamonds} {4-Hearts} {A-Spades} {4-Diamonds} {4-Spades}, tačiau Baneriui jis nepadėjo. Laisvio ranka - {A-Clubs}{A-Hearts}. Dabar Vymerio jaunesniojo sąskaitoje apie 65000.