Unibet Poker Savaitgalis

Karolio A. pasidvigubina

[user135774]
SB pozicijoje oponentas pakelia iki 12000. BB pozicijoje Karolis A. ilgai nemastęs stumia viską apie 40000. Oponentas nedvejodamas atsako. Pas Karoli {Q-Clubs} {8-Hearts} pas opą {A-Diamonds} {K-Spades}. Flopas {8-Clubs} {10-Hearts} {4-Diamonds}. Turnas {2-Diamonds}. Riveris {5-Spades}.Karolio spėjimas, kad ji nori apvogti nepasiteisino, bet naudos atnešė. Opnento sąskaitoje liko apie 7000. Karolio daugiau nei 80000