Unibet Poker Savaitgalis

Mauragis vėl veržiasi link lyderių

[user135774]
Vidurinėje pozicijoje būdamas Vaidas "Mauragis" raisina iki 11000. BB oponentas callina. Flopas {Q-Clubs} {8-Diamonds} {2-Clubs}. Mauragis bet 14200. Opas raisina iki 34000. Trumpam stabtelėjęs pamąstyti Vaidas sustumia visus savo likus žetonus (viso apie 80000). Opas nedvejodamas atsako. Showdownas. Mauragis atverčia {2-Diamonds} {2-Spades}. Oponentas {Q-Hearts} {K-Spades}. Turnas {5-Clubs}. Riveris {9-Diamonds}. Vaido 2 setas padvigubina sąskaitą iki 170000.