Main Event

Herkus džiaugiasi nusimetęs porą

[user135774]
Herkus po didesnio statymų permušimo nusimetė turėtas {3-?}{3-?} ir tikrai nesigaili.

Flope atsivertus {A-Hearts}{K-Clubs}{8-Clubs} du žaidėjai sustūmė viską. Vienas parodė {8-?}{8-?}, tačiau jos negalėjo pasipriešinti oponento karalių setui. Turnas aštuoniukių savininkui nepadėjo, o riveryje atsivertusi {3-?} Herkui sukelia šypsena.

Greitai prasidės pirmoji 15 minučių pertrauka.