Main Event

Trečias lygis ir interneto problemos

[user135774]
Trečią lygį pradėjo visi 6 lietuviai.
Mums jus operatyviai informuoti darosi vis sunkiau, nes kas 10 minučių be jokios priežasties press roome dinginėja internetas. Organizatoriai skėsčioja rankomis, o mes kariaujam sukandę dantis.

Beje, po turnyro patalpą vis dar blaškosi antras iš turnyro kritęs prancūzas. Ir vis dar putojasi, kad priešininkas su ketveriukių pora atsakė į jo nemažą statymų kėlimą ir flope pagavo dar dvi ketveriukes. Prancūzas vis dar tiltina, skambina draugams, vaikštinėja ratais, nors iškrito jau prieš dvi valandas. Užsitęsęs tiltas.