Main Event

Dom atlaiko spaudimą

[user135774]
Žetonų kiekį dar šiek tiek pasididina Dom.

Prieš flopą jis vėlyvoje pozicijoje atsako į UTG statymų kėlimą iki 350. Flopas {8-Hearts}{2-Clubs}{J-Clubs}. UTG meta C-betą - 650, dom vėl atsako. Po turne atsivertusios {7-Hearts} UTG praleidžia, o dom kelia iki 1500. Oponentas pagalvojęs nusimeta.

Dom tyliai papasakoja turėjęs {K-?}{J-?}.