Main Event

Domo antroji auka

[user135774]
Rankoje laikydamas {4-Spades} {5-Spades} Domas padidiną statymą iki 500. Prieš tai įraišavęs oponentas atsako. Flopas {8-Spades} {10-Spades} {7-Spades}. Domas bettina 1000 ir sulaukė oponento permušimo iki 2400. Dom call. Turnas {K-?} ir opas stumia viską apie 5000. Domas nedvejodamas call. Oponentas rodo {7-?} {7-?} setą. Riveris {9-Hearts}, kuris Domui atneša dar vieną auką ir žetonų krūvą.
Iš karto sekančioj rankoj Dom gauna {6-?} {6-?}. Padidinęs statymą iki 600 sulaukė vieno callo. Flopas {7-Hearts} {3-Diamonds} {3-Clubs}. Domas bettina apie 400. Opas call. Turnas {10-Hearts}. Abu check. Riveris {7-?}. Domas didina statym1 iki 2500. Oponentas fold.
Domo s1skaitoje jau apie 27 000.