Main Event

Herkus pasidvigubina su AA

[user135774]
Sėdėdamas BB pozicijoje ir rankoje laikydamas {A-?} {A-?} sulaukė iš SB raiso 500. Herkus permuša iki 1200. Oponentas call. Flopas {Q-?} {10-?} {10-?}. Opas check Herkus bettina vėl 1200. Suplaukė vėl callo. Turnas {3-?}. SB check. Herkus sutumia paskutiniuosius savo žetonus apie 2700. Oponentas atsako ir atverčia {K-?} {Q-?} suito nėra. Riveris niekam netiko ir Herkus pasidvigubina iki 10 000.
Po to sekė kelios nesekmingos rankos ir galutinis likutis prieš pertrauka apie 7000.