Main Event

Fardanas vienas iš pirmųjų OUT

[user135774]
Nesėkmingai susiklostė danų lietuviui Michael Fardanui. Likęs su pora tūkstančių žetonų Fardanas vėlyvoje pozicijoje pakelia statymus iki 325. Buttonas ir BB jam atsako. Flopas {3-Spades} {4-Spades}{6-Spades}. BB check. Michael raisina iki 375, o buttonas jį permuša iki 1150. Nebetur4damas kur trauktis danas sustumia visus likusius 1500. Oponentas atsako. Pas Michael {Q-Spades} {10-Spades}, o pas oponentą {K-Spades} {J-Spades}, kurio kortos ir pašalino Fardaną iš tolimesnių kovų. Beje oponentas buvo tas pats, kuris ir prieš tai jį nuskriaudė.