Main Event

Sliogeris sėkmingai blefuoja

[user135774]
Dovydas "Slioegris" pagauna {Q-Spades}{J-Clubs} vidutinėje pozicijoje. Iki jo visi nusimeta, tad Dovydas kelia iki 525 ir išsyk sulaukia kairiojo kaimyno permušimo iki 1275. Likę taip pat nusimeta ir tada ateina Dovydo apmąstymo metas. Po kurio laiko jis stumia likusius 4000 ir priešininkas nusimeta.
Nice bluff!