Main Event

Readeris vėl dalinasi banką

[user135774]
Cutoffo pozicijoje būdamas Andrius raisina iki 1100. SB pozicijoje oponentas permušą jį iki 3000. Readeris nieko nelaukdamas stumia all-in'ą su {A-Spades} {10-Spades}. O oponentas atsako ir verčia {A-Clubs} {J-Hearts}. Bendrosios kortos {4-Hearts} {4-Spades} {A-Diamonds} {A-Hearts} {6-Clubs}, kurios vėl Andriui atneša tik statytą sumą.