Main event

Kristijonas pasidvigubino AK dėka

[user134562]
Kristijonas sulaukė {A-?} {K-?} ir pasidvigubino prieš žaidėją, kuris iš SB sušovė all-in su {10-?} {8-?}.

Kristijonas dabar turi apie 240000.

Žymos: Kristijonas Andrulis