Pagrindinis turnyras Nr.57: beribis Holdem

Igorį ir toliau erzina geros kortos ir tragiški flopai

Ggau

UTG gavęs {A-}{K-} Igoris nusprendžia tik įlimpinti. Tą patį daro ir dar penki žaidėjai, tačiau viską nutraukia BU, kuris kelia statymus iki 700. Igoris ir dar du žaidėjai atsako.

Flopas {J-Diamonds}{7-Spades}{Q-Clubs}, visi tikrina. Turnas {9-Diamonds}, Igoris ir dar vienas žaidėjas tikrina, o vaikinas iš CO stato 2,000. BU ir Igoris išsimeta, trečias žaidėjas iš MP atsako. Turnas {2-Diamonds}, MP tikrina, agresorius stato dar 5,400, MP atsako, tačiau nusimeta, pamatęs priešininko rankose dar dvi devyniukes.

Žaidėjas iš MP1 kelia statymus, visi nusimeta, o Igoris ant BB randa du valdovus. Lietuvis nusprendžia tik atsakyti, ir tuojau pat pasigaili - flope krenta tūzas {A-}{Q-}{9-}. Lietuvis tikrina, priešininkas stato 300, Igoris atsako. Turnas {7-}, Igoris vėl tikrina, o oponentui pastačius dar 700, išsimeta.

Žymos: Igoris Kuklis