Turnyras Nr.52: beribis Holdem

Puikus nusimetimas

Ggau

Prancūzas spėjo kelissyk pasidvigubinti ir turėjo jau 30,000. Žaidėjas iš BU pozicijos kelia statymus iki 5,000, prancūzas iš SB stumia viską. Domcė BB pozicijoje randa dvi penkiukes ir jas numeta. BU atsako ir rodo {a-Spades}{q-Diamonds}, o prancūzo rankose {a-Clubs}{k-Spades}. Bendrose kortose pasirodo tūzas, o damos nėra, tad Prancūzas vėl dvigubinasi. O lietuvis džiaugiasi pataikęs nusimesti.