Turnyras Nr.54: beribis Holdem

Rūta kyla aukštyn

Ggau

Didelį banką laimi Rūta. Žaidėjas iš BU kelia statymus iki 225, Rūta iš SB su {Q-Spades}{10-Hearts} nusprendžia atsakyti, atsako ir BB. Flopas {K-Clubs}{J-Clubs}{3-Clubs}. Lietuvaitė praleidžia, BB taip pat, o BU stato 375. Rūta atsako. Turnas {a-Diamonds}. Rūta praleidžia, oponentas stato 900, Rūta stumia viską ir priešininkas iškart atsakęs rodo {A-Hearts}{K-Diamonds}. Riveryje verčiasi {7-Clubs}, tačiau nei vienas žaidėjas kryžių neturi, tad Rūtos eilė nugali.

Dabar ji turi beveik 8,000.

Žymos: Rūta Liekytė